Inseminačno-reprodukčné centrum

Poskytované služby


Inseminačno-reprodukčné centrum NŽ Topoľčianky, š.p. poskytuje v ROKU 2019 nasledovné služby

EÚ registračné číslo inseminačno-reprodukčného centra: ISŽ-01

eu

 • Inseminácia kobýl čerstvou spermou
 • Inseminácia kobýl zmrazenou spermou
 • Diagnostika žrebnosti sonografom
 • Laboratórne vyšetrenie biologickej kvality spermy žrebcov
 • Odber semena plemenníkom z iných staníc žrebcov a mrazenie
 • Možnosť individuálneho nákupu inseminačných dávok
 • Import čerstvej spermy zo zahraničia podľa platných predpisov pre SR
 • Import hlboko zmrazených inseminačných dávok s možnosťou karantény a uskladnenia, podľa platných predpisov pre SR

Veterinárne podmienky NŽ Topoľčianky, š.p. pre kobyly a žrebcov v pripúšťacej sezóne 2019

Podmienky pre plemenné kobyly v inseminácii:

 • Anémia
 • Žrebčia nákaza (Dourine)
 • Arteritída (Arteritis)
 • Výter – metritída (Taylorela)
 • Vyšetrenie krvi na Západonílskú horúčku (West Nile Virus)

Podmienky pre plemenných žrebcov na produkciu čerstvej spermy, ID, alebo pôsobiacich v NŽ v prirodzenej plemenitbe

 • Anémia
 • Žrebčia nákaza (Dourine)
 • Arteritída (Arteritis)
 • Výter – metritída (Taylorela)
 • V pase alebo sprievodnom doklade musia byť potvrdené vakcinácie - chrípka (kôň v imunite)
 • Vyšetrenie krvi na Západonílskú horúčku (West Nile Virus)

VETERINÁRNE VYŠETRENIA NEMÔŽU BYŤ STARŠIE AKO 3 TÝŽDNE!

Inseminácia čerstvou spermou - zásielkový spôsob

Pripúšťacia sezóna

1.2.2019 - 30.9.2019

Príjem objednávok

Kontakt: 0908/718 931

 Pondelok 7:00 7:30
 Utorok    
 Streda 7:00 7:30
 Štvrtok    
 Piatok 7:00 7:30

Doporučujeme objednať na mobilnom telefóne vo večerných hodinách deň pred expedíciou

Informácie potrebné pre objednávku

 • meno a adresu chovateľa, meno a názov firmy, číslo farmy, IČO,DIČ, telefónny kontakt, kontaktná osoba
 • meno a životné číslo (výpal) kobyly, prípadne ďalšie identifikačné údaje (pôvod, druh plemennej knihy); majiteľ kobyly sa zaručuje, že inseminovaná bude len kobyla (podľa plemennej príslušnosti), pre ktorú má vybraný plemenný žrebec potvrdený výber
 • meno vybratého žrebca.

Doručenie spermy

Možnosť doručenia inseminačných dávok do 24 hodín

Inseminačná dávka bude doručená na dohodnutú železniční stanicu. Zároveň s inseminačnou dávkou bude zaslaná dohoda o inseminácii kobyly.

Inseminačnú dávku je tiež možné vyzdvihnúť osobne na IRC Topoľčianky (objekt Krásny Majer).

Manipulačný poplatok

20,- EUR (vrátane 20 % DPH)

uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p.

Prepravné (pri zaslaní zásielky vlakom)

15,- EUR (vrátane 20 % DPH)

uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p.

Majiteľ kobyly je povinný vrátiť termobox do Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p., na adresu:

Národný žrebčín „Topoľčianky“, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky

najneskôr do 10 dní po dodaní ID. V opačnom prípade bude majiteľovi Národným žrebčínom účtovaný sankčný poplatok 10,- EUR (vrátane 20 % DPH).

Osobný odber

Pri osobnom odbere uhrádza majiteľ kobyly Národnému žrebčínu len manipulačný poplatok.

Tlačivá

spolu so spermou budú zaslané tieto tlačivá.

Záznam o inseminácii kobyly

Chovateľ vyplní a pošle spolu s prepravným boxom obratom späť. Potvrdený „Záznam o inseminácii kobyly“ je podkladom pre zápis jednotlivých inseminácií do pripúšťacieho registra a súčasne je potvrdením, že ID (inseminačná dávka) bola použitá iba na kobylu uvedenú v zázname o inseminácii.

Faktúra

základný poplatok /prvá časť pripúšťacieho poplatku/, manipulačný poplatok

Zmluva o poskytnutí služieb

potvrdenú a podpísanú kópiu tejto zmluvy a kópiu výpisu z plemennej knihy alebo kópiu osvedčenia o pôvode je majiteľ povinný obratom poslať späť dodávateľovi. Splatnosť faktúry je 14 dní a v prípade jej neuhradenia nebudú ďalšie ID (inseminačné dávky) zaslané.

Inseminácia v stredisku IRC Krásny Majer

IRC Krásny Majer

V objekte Krásny Majer je vykonávaná inseminácia kobýl zmrazenou alebo čerstvou spermou. Kobyly sú v priebehu inseminácie, prípadne až do vyšetrenia žrebnosti (v závislosti od dohody s majiteľom kobýl) ustajnené v objekte Krásny Majer. Inseminácia zmrazenou spermou je vykonávaná v podmienkach, ktoré umožňujú  intenzívnu reprodukčnú starostlivosť.

Poplatky za kŕmne dni

Poplatok za kŕmny deň kobyly bez žriebäťa  5,- EUR
Poplatok za kŕmny deň kobyly so žriebäťom 7,- EUR

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej zmrazenou spermou

 130,- EUR *
Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej čerstvou  spermou  20,- EUR *

* Poplatok je splatný zálohovo pri prijatí kobyly do IRC

Poznámka: poplatok pokrýva insemináciu kobyly v jednom (až v prípade potreby) v  troch cykloch ruje.

Pripúšťací poplatok

Pripúšťací poplatok je rozdelený na dve časti.

Základný poplatok

Prvá časť (základný poplatok) je zaplatená pri prevzatí kobyly.

Doplatok po zistení žrebnosti

Druhá časť (doplatok) je uhradená majiteľom kobyly v prípade potvrdenia žrebnosti. Majiteľ je povinný oznámiť dodávateľovi do 31.októbra výsledok vyšetrenia kobyly na žrebnosť! Majiteľovi kobyly budú na základe uhradenia doplatku dobierkou zaslané, resp. osobne odovzdané - potvrdené pripúšťacie lístky.

Odber a zmrazovanie spermy žrebcov v súkromnom vlastníctve

Podmienky odberu spermy:

 • výberová knižka
 • DNA typizácia
 • potrebné veterinárne vyšetrenia žrebca

Poplatok:

Základné vyšetrenie biologickej kvality spermy pre možnosti zmrazenia 100,- EUR 
Za každú inseminačnú dávku  20,- EUR

 

IRC poskytuje možnosť uskladnenia vyprodukovaných inseminačných dávok

Poplatok za uskladnenie hlbokozmrazených ID od 1 do 50 ks/kalendárny rok je 50,- EUR 
Poplatok za uskladnenie hlbokozmrazených ID od 51 ks a viac /kalendárny rok je 100,- EUR 

Ku každému poplatku sa pripočíta platné 20 % -ná DPH

Možnosť objednávky spermy cez UVL KOŠICE

Na základe dohody o spolupráci bolo zriadené detašované pracovisko Inseminačno-reprodukčného centra na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Inseminačné dávky nami ponúkaných žrebcov si môžete objednať priamo na UVL Košice v nezmenenej cenovej ponuke.

Kontaktná osoba:  MVDr. Vladimír HURA,

Telefón: 0915/987 048

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podmienky inseminácie čerstvou spermou od plemenných žrebcov QUINNUS II a KAISER KARL v roku 2019

Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p.ponúka pre chovateľov koní na Slovensku oldenburské žrebce Quinnus II a KAISER KARL. Žrebce budú v sezóne 2019 pôsobiť v Inseminačno-reprodukčnom centre Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p. 

Quinnus II

Trinásťročný hnedák Quinnus II je oldenburský žrebec športového typu, ktorý svoju kariéru začal s najlepším skokovým hodnotením v 30-dňovom teste v Münster-Handorfe z 23 zúčastnených žrebcov. Nasledovala športová kariéra a víťazstvá i umiestnenia na parkúrových pretekoch (aj medzinárodných) do 150 cm. Jeho pravý brat Quinnus I pôsobil ako plemenník v Žrebčinci Warendorf, a ďalšieho z bratov, Quinnus III, poznajú fanúšikovia medzinárodného parkúrového športu pod menom Tailormade Quinnus. Zo športovo úspešných súrodencov môžeme tiež spomenúť Grand Prix drezúrneho valacha Santana (po Sandro Hit). Quinnus II je synom holštýnskeho žrebca Quidam´s Rubin (po Quidam de Revel), ktorý napriek svojmu krátkemu pôsobeniu v chove zavinenému skorým úhynom zanechal v chove skokových koní viac než výraznú stopu. Zo strany matky nesie Quinnus aj vďaka žrebcom Grannus, Weltmeister a Löwen As ďalšie preverené športové gény najvyššej akosti. Jeho sestry sú úspešné chovné kobyly: Larika je matkou troch körovaných žrebcov Alicante, Albatros a žrebca po Toulon, a tiež babkou körovaných žrebcov Bon Balou, Quidam’s Sun a Coeur de Caramel. La Lune dala kobylu Liza Minelli, úspešnú „T“ skokanku a víťazku Majstrovstiev sveta skokových koní v Lanakene v roku 2004 v kategórii päťročných. Ani Monikas Lady, ďalšia Quinnova sestra, sa v chove nestratila, pretože je matkou v medzinárodnom parkúrovom športe úspešnej kobyly Quidam’s Cherie (po Quidam’s Rubin). Quinnus II pochádza z cennej a preverenej trakénskej rodiny Masliebchen, z ktorej vzišlo tiež mnoho plemenníkov. Z tých najvýznamnejších môžeme menovať napr. žrebca Magister (úspešný drezúrny žrebec do Grand Prix), Malachit, Magnet, Maizauber („T“ drezúra) a Märchenstein. Pochádzajú z nej aj športové kone úspešné v najvyššom športe, ako sú Admirano a Maros (drezúra), Märchenspiel (všestrannosť) alebo C’est si bon a Goya S (parkúr).

KAISER KARL

Už ako víťaz oldenburského körungu v roku 2005 si získal tento elegantný žrebec srdcia širokej chovateľskej verejnosti. Žrebec Kaiser Karl má všetky vlastnosti drezúrnej hviezdy. Vyniká excelentnými chodmi, vyrovnaným temperamentom, dobrým charakterom a predovšetkým bezchybným exteriérom. V roku 2006 sa stal šampiónom v Rastede, neskôr vicešampiónom Bundesesšampionátu vo Warendorfe. V 30-dňovom teste získal vysoké hodnotenie za jazditeľnosť. Celková známka predstavovala 8,81, z toho známka udelená za drezúru 9,34 bodov (známka za jazditeľnosť 9,5 bodov!). Tak isto bol nadpriemerne hodnotený aj za skokové vlastnosti, čo podčiarkuje vysokú kvalitu žrebca.

70-dňový test absolvoval Kaiser Karl v Schlieckau, kde v silnej konkurencii štyridsiatich štyroch žrebcov skončil na 5. mieste v I. triede. Tak isto získal mnoho umiestnení v drezúrnych súťažiach na strednom stupni. Kaiser Karl má vysoko hodnotené potomstvo, a sám je označovaný za hviezdu dedičnosti. Žriebätá sú vyrovnané s vynikajúcou mechanikou pohybu a bezchybným exteriérom s eleganciou otca. Potomstvo predvedené na aukcii po tomto žrebcovi predstavovalo v Nemecku absolútnu špičku. Na základe hodnotenia potomstva a jeho športovej testácie získal Karl Kaiser 145 bodov, čo ho z hľadiska chovateľského rangu vynieslo medzi TOP 5% najlepších nemeckých plemenníkov. Dnes pôsobia v plemenitbe po ňom dva plemenné žrebce a niekoľko jeho dcér získalo štátnu prémiu. Kaiser Karl pochádza z prvého ročníka prevereného westfálskeho žrebca Kaiser Franz. Matkou tohto plemenníka je kobyla Janne D´Arc, dcéra holštýnskeho plemenného žrebca Lefevre z línie Ladykiller, z ktorej pochádza mnoho vynikajúcich producentov skokových koní. Kombinácia rodičovského páru žrebca Lefevre a holandskej kobyly Janda je označovaná ako úžasná. Otec babičky, holandský plemenný žrebec Zeoliet bol veľmi úspešným drezúrnym a skokovým koňom. Z matkinej strany je zaujímavá aj prechovanosť na žrebca Ramiro, ktorý v jej pôvode figuruje dvakrát (Gessy po Ramiro Z a Zeoliet po Ramiro Z). Kaiser Karl je prvým licentovaným plemenníkom pochádzajúcim z tejto materskej holandskej línie.

Ustajnenie

Žrebce sú ustajnené na objekte Inseminačno-reprodukčného centra Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p.

Pripúšťacia sezóna pre insemináciu čerstvou spermou v roku 2019

1. 2. - 30. 9. 2019.

Inseminácia

Inseminované môžu byť kobyly zapísané v plemennej knihe SLOVENSKÉHO TEPLOKRVNÍKA (majiteľ kobyly je povinný preukázať zápis kobyly do plemennej knihy slovenského teplokrvníka).

Ustajnenie v Inseminačno-reprodukčnom centre Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p.

Ponúkame možnosť ustajnenia a inseminácie kobýl v Inseminačno-reprodukčnom centre Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. (podľa platného cenníka).
Insemináciu vykonáva Ing. Marcela Kubíková, tel.: 037/630 16 13-5, (mobil: 0908/718 931)

Veterinárne podmienky pre príjem kobyly do IRC Krásny Majer:

Pas koňa  každá kobyla musí mať pas koňa 
Vakcinácia proti chrípke vakcinácia proti chrípke musí byť zapísaná v pase koňa podľa platnej schémy 
Vyšetrenia
 1. Anémia (vyšetrenie nemôže byť staršie ako 6. mesiacov)
 2. Žrebčia nákaza (Dourine)
 3. Arteritída (Arteritis)
 4. Výter – metritída (Taylorela)
 5. Vyšetrenie krvi na Západonílskú horúčku (West Nile Virus)

 

Objednávky čerstvej spermy

Pondelok 7:00 7:30 
Utorok    
Streda 7:00  7:30
Štvrtok    
Piatok 7:00  7:30

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Kubíková

Mobil: 0908/718 931

Odporúčame objednať na mobilnom telefóne vo večerných hodinách deň pred expedíciou.

Pri objednávke je potrebné nahlásiť:

 • Meno majiteľa kobyly (meno, adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ)
 • Meno požadovaného žrebca
 • Kobyla (základné číslo, meno)
 • Meno a tel. kontakt osoby, ktorá vyzdvihne inseminačnú dávku
 • Objednávateľ sa zaručuje, že inseminovaná bude len kobyla zapísaná v plemennej knihe slovenského teplokrvníka (nie kobyly bez známeho pôvodu).

 

Distribúcia inseminačnej dávky

Inseminačná dávka bude doručená na dohodnutú železniční stanicu.

Zároveň s inseminačnou dávkou bude zaslaná dohoda o inseminácii kobyly, ktorú je potrebné vyplniť a zaslať na adresu:

Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p., Ing. Marcela Kubíková, Parková 13,   951 93 Topoľčianky

 

Osobné vyzdvihnutie inseminačnej dávky

Inseminačnú dávku je tiež možné vyzdvihnúť osobne na IRC Topoľčianky (objekt Krásny Majer).

 

Evidencia o inseminácii

Na každú inseminovanú kobylu v sezóne 2019 uzatvára Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. s chovateľom Dohodu o inseminácii kobyly

Jedna potvrdená kópia zostáva chovateľovi a jednu potvrdenú kópiu chovateľ zasiela na adresu: Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p., Ing. Marcela Kubíková, Parková 13,   951 93 Topoľčianky bezprostredne po inseminácii.

Zoznam koní v inseminačno-reprodukčnom centre

Kôň Rodokmeň
 2943 small

2943 Dahoman XV (D XI-5)

nar.2001

Beluš

o.4 Dahoman XI
m.583 Koheilan IV-57
42 small

42 Conversano XIII Toplica

nar.2000

Vraník

o.551 Conversano Gaetana XV-1
m.857 Toplica
 104 small

104 Conversano XVI Solana

nar.2014

Beluš

o.53 Conversano XIV Mirana
m.653 Solana
  65 small

65 Oušor VIII (Ou V-9)

nar.2006

Plavák

o.3953 Oušor V (Rum.)
m.655 Oušor III-13
  66 small

66 Oušor IX (Ou III-54)

nar.2005

Plavák

o.212 Oušor III
m.679 Goral XVII-1
  3862 small

3862 Quinnus II

nar.2002

Hnedák

o.Quidam ´S Rubin
m.Morika
  3895 small

3895 Kaiser Karl

nar.2003

Tmavý ryšiak

o.Kaiser Franz
m.Jeanne D´Arc II
  105 small

105 Tobrok III (Suleiman)

nar.2014

Vraník

o.151 Tobrok
m.610 Silvia

 

 

Cenník Inseminačno-reprodukčného centra

Cenník inseminačných dávok pre NŽ Topoľčianky, š.p., v roku 2019

Číslo žrebca Meno žrebca Cena PP v roku 2019 (bez DPH)
pre kobyly zapísané v PK na Slovensku pre kobyly nezapísané v PK na Slovensku
3862 Quinnus II 100,-€ (vrátane 20 % DPH) -
3895 Kaiser Karl 100,-€ (vrátane 20 % DPH) -

Cena inseminačnej dávky v zmysle zmluvy a dohody s majiteľom žrebca Gestüt Sprehe GmbH.

Poplatok uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry od Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p.

 

Cenník poplatkov

Manipulačný poplatok  20,- EUR (vrátane 20 % DPH)  uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. 

Prepravné

(pri zaslaní zásielky vlakom)

 15,- EUR (vrátane 20 % DPH) uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. majiteľ kobyly je povinný vrátiť termobox do Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p., na adresu: Národný žrebčín „Topoľčianky“, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky najneskôr do 10 dní po dodaní ID. V opačnom prípade bude majiteľovi Národným žrebčínom účtovaný sankčný poplatok 10,- EUR (vrátane 20 % DPH).

Pri osobnom odbere uhrádza majiteľ kobyly Národnému žrebčínu len manipulačný poplatok.

 

Cenník pripúšťacích poplatkov pre NŽ Topoľčianky, š.p., v roku 2019

Číslo žrebca Meno žrebca Cena PP v roku 2019 (bez DPH)
pre kobyly zapísané v PK na Slovensku pre kobyly nezapísané v PK na Slovensku
88 Tobrok III (Suleiman) 500,-€ 1 000,-€
104 Conversano XVI Solana 400,-€ 1 000,-€
42 Conversano XIII Toplica 500,-€ 1 000,-€
2943 Dahoman XV 200,-€ -
83 Hroby XX 150,-€ 500,-€
65 Oušor XIII 150,-€ 500,-€
66 Oušor IX 150,-€ 500,-€

Inseminačno-reprodukčné centrum - galeria