Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik
podľa § 11 ods. 5) z. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje a sprístupňuje
označenie zodpovednej osoby :

 

Ing. Zuzana B o r č i n o v á

Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik
Parková 13, 951 93 Topoľčianky
tel. č. : 037/6301613
mobil : 0907/771082
mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

možnosť podania podnetu :

- písomne na uvádzanú adresu s označením na obálke „Podnet – protispoločenská činnosť, neotvárať“,
- ústne do záznamu priamo u zodpovednej osoby,
- elektronickou poštou na uvádzanú mailovú adresu.

 

Ing. Michal H o r n ý , PhD.
riaditeľ štátneho podniku