Cenník – Úrad plemennej knihy

Cenník - Plemenná kniha

Úkon

Cena v EUR

(bez 20% DPH) 

Vstupný zápis koňa (import) 

67,00 

Výber žrebca na príslušný rok do 1.2. príslušného roku 

34,00 

Výber žrebca na príslušný rok po 1.2. príslušného roku 

67,00 

Výber žrebca na základe vlastnej výkonnosti 

34,00 

Predvýber žrebca na základe žiadosti majiteľa (individuálne v odôvodnených prípadoch) 

100,00 + dopr. 

Predvýber žrebov v NŽ Topoľčianky - hromadne 

67,00 

Výkonnostné skúšky žrebcov 

133,00 

Výkonnostné skúšky žrebcov pre zahraničných majiteľov 

200,00 

Výkonnostné skúšky kobýl 

34,00 

Výkonnostné skúšky kobýl pre zahraničných majiteľov 

200,00 

Opravné výkonnostné skúšky 

100,00 

Zápis kobyly do PK pred narodením žriebäťa do 4 rokov veku kobyly 

24,00 

Zápis kobyly do PK po ožrebení 

30,00 

Zápis PK do PK individuálne na základe žiadosti majiteľa 

27,00 + dopr. 

Registrácia žriebäťa do 31.12. v roku narodenia 

17,00 

Elektronický čip  

6,00 

Registrácia žriebäťa do 1 roku  

34,00 

Registrácia a označenie žriebäťa 1-3 ročného (s doložením DNA) 

67,00 

Odborný popis koňa na žiadosť majiteľa 

17,00 + dopr. 

Vystavenie POP koňa do veku 1 roka 

17,00 

Vystavenie POP koňa od 1 roku veku 

27,00 

Vystavenie pasu koňa 

17,00 

Vystavenie pasu koňa staršieho ako 1 rok

34,00

Vystavenie pasu koňa na základe žiadosti majiteľa do 48 hodín

100,00

Zmena majiteľa v POP 

7,00 

Zmena ostatných údajov v POP (zmena mena koňa, kastrácia a pod.) 

17,00 

Vystavenie POP - duplikát 

67,00 

Vystavenie pasu koňa – duplikát  

67,00 

Výpis z PK - duplikát 

20,00 

Výberová knižka - duplikát 

34,00 

Vystavenie výberovej knižky žrebcovi po SV a predložení DNA (novozaradené žrebce) 

17,00 

Vystavenie duplikátu pripúšťacieho lístku  

7,00 

Bonitácia (jarná, jesenná) základného stáda, dorastu a plemenného materiálu na žiadosť chovateľa 

200 + dopr. 

Vystavenie exportného certifikátu WAHO (pri exporte arabských plnokrvných koní) 

100,00 

 

  • dopr. – pri individuálnych návštevách sa účtuje dopravné 0,300 EUR/km
  • Iné služby neuvedené v sadzobníku účtujeme dohodou.

 

Cenník - Zmena majiteľa koňa

Úkon

Cena

(bez DPH)

Vystavenie duplikátu POP (potvrdenie o pôvode koňa)  67 €
Vystavenie pasu koňa – duplikát  67 € 

 

Schválené riaditeľom Národného žrebčína, š.p. Topoľčianky, š.p.

Ing. Michal Horný, PhD. 

03.01.2018

 


Vytlačiť   E-mail