Cenník – Úrad plemennej knihy

Cenník - Plemenná kniha

Úkon

Cena v EUR

(bez 20% DPH) 

Vstupný zápis koňa (import) 

67,00 

Výber žrebca na príslušný rok do 1.2. príslušného roku 

34,00 

Výber žrebca na príslušný rok po 1.2. príslušného roku 

80,00 

Výber žrebca na základe vlastnej výkonnosti 

34,00 

Predvýber žrebca na základe žiadosti majiteľa (individuálne v odôvodnených prípadoch) 

120,00 + dopr. 

Predvýber žrebov v NŽ Topoľčianky - hromadne 

67,00 

Výkonnostné skúšky žrebcov 

133,00 

Výkonnostné skúšky žrebcov pre zahraničných majiteľov 

200,00 

Výkonnostné skúšky kobýl 

40,00 

Výkonnostné skúšky kobýl pre zahraničných majiteľov 

200,00 

Opravné výkonnostné skúšky 

100,00 

Zápis kobyly do PK pred narodením žriebäťa do 4 rokov veku kobyly 

30,00 

Zápis kobyly do PK po ožrebení 

30,00 

Zápis PK do PK individuálne na základe žiadosti majiteľa 

27,00 + dopr. 

Registrácia žriebäťa do 31.12. v roku narodenia 

20,00 

Elektronický čip  

6,00 

Registrácia žriebäťa do 1 roku  

40,00 

Registrácia a označenie žriebäťa 1-3 ročného (s doložením DNA) 

67,00 

Odborný popis koňa na žiadosť majiteľa 

20,00 + dopr. 

Vystavenie POP koňa do veku 1 roka 

20,00 

Vystavenie POP koňa od 1 roku veku 

30,00 

Vystavenie pasu koňa 

20,00 

Vystavenie pasu koňa staršieho ako 1 rok

40,00

Vystavenie pasu koňa na základe žiadosti majiteľa do 48 hodín

100,00

Zmena majiteľa v POP 

10,00 

Zmena ostatných údajov v POP (zmena mena koňa, kastrácia a pod.) 

20,00 

Vystavenie POP - duplikát 

67,00 

Vystavenie pasu koňa – duplikát  

70,00 

Výpis z PK - duplikát 

20,00 

Výberová knižka - duplikát 

34,00 

Výpis z PK - duplikát

20,00 

Vystavenie duplikátu pripúšťacieho lístku  

10,00 

Bonitácia (jarná, jesenná) základného stáda, dorastu a plemenného materiálu na žiadosť chovateľa 

200 + dopr. 

Vystavenie exportného certifikátu WAHO (pri exporte arabských plnokrvných koní) 

120,00 

 

  • dopr. – pri individuálnych návštevách sa účtuje dopravné 0,50 EUR/km
  • Iné služby neuvedené v sadzobníku účtujeme dohodou.

 

Schválené riaditeľom Národného žrebčína, š.p. Topoľčianky, š.p.

Ing. Michal Horný, PhD. 

10.01.2023

 


Vytlačiť   E-mail