Faktúry 2022

Číslo faktúryDátum úhradyObjednávateľDodávateľUhradená suma s DPHPredmetFaktúra PDF
754282390116.03.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikZSE Energia a.s., Čulenova6, 81000 Bratislava55,99Dodávka elektriny202203012_624bdf7f6d54e.pdf
282220022931.03.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikPow.en, Prievozská 4B, 82109 Bratislava1063,33Dodávka plynu202203013_624bdfbd1354f.pdf
202200108.03.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikIvan Klbik TOPOĽVÁR, Hlavná 31, 95193 Topoľčianky158,00Materiál202203014_624be01c3836a.pdf
14/202215.03.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikAron Export-Import, Krzysztof Szczepaniak, Malachowo 56, 63-140 Dolsk5810,00Oprava202203015_624be0ccd11b8.pdf
224016221.04.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikMINITÜB SLOVAKIA spol. s r.o., 95103 Čeladice 368200,45Materiál202203016_624be110584fa.pdf
2022/01713.04.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikJuraj Franko Horse Dentist, Jedľová 254/14, 91105 Trenčín1000,00Ošetrenie202203017_624be1a1de3a4.pdf
2208006014.03.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikMAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany1124,70Materiál202203018_624be22c48b4f.pdf
142022037512.04.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikEuroTRADING s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice166,80Výkon zodpovednej osoby202203019_624be294577b9.pdf
20220023625.03.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikDANA K s.r.o., 95192 Lovce 21088,57Potraviny202203020_624be2cd3f2b1.pdf
2240801112.04.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikB2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava1256,40Materiál202203021_624be3360688a.pdf
210000057431.03.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikMäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231248,21Potraviny202203022_624be389f07c9.pdf
202200815.03.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikSvet kreativity, Legionárska 2, 81107 Bratislava200,00Služby202203023_624be3e3298ae.pdf
22005425.05.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikIvan Slovák, Narcisová 7299/1, 91701 Trnava269,88Nutrihorse202203024_624be4357d7ac.pdf
20220026025.03.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikDANA K s.r.o., 95192 Lovce 21050,33Potraviny202203025_624be479e0be7.pdf
2022009528.03.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikMPS-servis s.r.o., Zelená 3605/2A, 95301 Zlaté Moravce3198,53Materiál, práca202203026_624be4f0dcf3a.pdf
22025125.03.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikPEMIDA s.r.o., 1. mája 30/A, 95301 Zlaté Moravce78,38Materiál202203027_624be541ddfd8.pdf
45/202220.05.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikJozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra360,00Zabezpečenie úloh PO a BOZP202203028_624be595b2e47.pdf
202200505.05.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikMVDr. Dominik Golminc, Mládežnícka 1340/8, 94111 Palárikovo1042,40Veterinárne služby202203029_624be5f77abe6.pdf
22850168912.04.2022Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnikŠtátny veterinárny a potravinový ústav, Pod dráhami 918, 96086 Zvolen315,75Laboratórne vyšetrenie202203030_624be685ae9b3.pdf