Lipicánsky kôň

Lipicanský kôň patrí medzi najstaršie kultúrne plemená koní v Európe. Pôvod odvodzuje od starošpanielskych a starotalianskych koní. Vyšľachtený bol v dvornom žrebčíne Lipica /Slovinsko/, založenom v r. 1580.

 

K rozvoju chovu španielskych koní prispelo aj založenie dvorného žrebčína Kladruby n/Labem /1579/, Lipica /1580/, Kopčany /1765/, a dvornej španielskej jazdiarni vo Viedni /1735/.

Výborné morfologické, fyziologické a biologické vlastnosti lipicana, boli dôvodom, že sa stal obľúbeným koňom nielen u šľachty, ale aj u drobných súkromných chovateľov. Tým sa vplyv lipicana preniesol aj k chovateľom v zemskom chove.

V žrebčíncoch monarchie, teda aj na území Slovenska začali pôsobiť lipicanskí žrebci. Lipicanský kôň bol u chovateľov obľúbený pre svoju tvrdosť, skromnosť, živý temperament, dobrý charakter a učenlivosť. Toto prispelo k tomu , že v chove lipicana bolo založené niekoľko línií a rodín , ktoré pretrvali až do súčasnej doby.

Línie lipicanských žrebcov

V chove lipicana bolo založené 6 línií klasických /Maestoso , Favory, Conversano, Neapolitano, Pluto a Siglavy/ a dve ďalšie línie /Incitáto a Tulipán/.

 1. 1/ Maestoso – založená kladrubským žrebcom, španielsko – neapolského pôvodu, nar.v r.1773 v Kladruboch n/Labem. V Topoľčiankach pôsobilo v chove 11 žrebcov tejto línie.
  V súčasnosti pôsobia v chove :
 2. 2/ Favory – založený kladrubským žrebcom, plavákom Favory, nar. 1779. V chove pôsobilo 8 žrebcov tejto línie.
  V chove pôsobí :
 3. 3/ Conversano španielsko – neapolského pôvodu, línia založená neapolským vraníkom Conversano, nar. 1767. V chove pôsobilo 9 žrebcov Conversano.
  V súčasnosti v chove pôsobí:
 4. 4/ Neapolitano – španielskeho pôvodu, založená bola španielsko-neapolským hnedákom Neapolitano, nar. 1790. V chove pôsobilo 13 žrebcov Neapolitano.
  V súčasnosti v chove pôsobí :
  Neapolitano XIV Bojana (N X-14) 2763 Neapolitano XIV Bojana (N X-14)
  00.00.1996
  Beluš
  o:205 Neapolitano X Mahonia
  m:457 Bojana
 5. 5/ Pluto – dánskeho pôvodu, línia založená belušom Plutom, španielsky žrebec, nar.1765. V chove pôsobilo 8 žrebcov Pluto.
  V chove pôsobil :
 6. 6/ Siglavy – založená originálnym arabským žrebcom Siglavy, nar. 1810, beluš.
  V súčasnosti v chove pôsobí :

Rodiny lipicanského koňa odvodzujú svoj pôvod od 25 pramatiek. Niektoré rodiny boli založené kobylami narodenými v Lipici, alebo v ďalších žrebčínoch, poprípade importovanými kobylami. Podľa pôvodu rozlišujeme lipicanské rodiny : kladrubského, dánskeho, cabunského, radoveckého a iného pôvodu. V lipicanskom stáde v Topoľčiankach je zastúpených 9 rodín.

 1. 1/ Stornella – kopčianskeho pôvodu, založená rovnomennou kobylou v r. 1784. V Topoľčiankach zakladateľkou rodiny bola 567 Soffa, nar. 1940 v Lipici. V chove je zastúpená kobylami : 544 Soreya a 653 Solana.
 2. 2/ Ráva – kladrubského pôvodu, založená rovnomennou kobylou, nar. 1755. V Topoľčiankach zakladateľkou rodiny bola 30 Rigoletta, nar. 1916 v Lipici. V chove je zastúpená kobylami : 526 Ragaca, 602 Rajka a 623 Rozárka.
 3. 3/ Deflorata – založená dánskou kobylou Deflorata, španielsko – talianskeho pôvodu. V Topoľčiankach zakladateľkou rodiny bola 23 Capriola, nar. 1916 v Lipici. V chove je zastúpená kobylami : 371 Capra, 406 Casanova, 510 Castilla, 512 Catalania, 536 Carmen, 627 Casablanka a 638 Celestina.
 4. 4/ Presciana – kladrubského pôvodu, založená rovnomennou kobylou, nar. 1782. V Topoľčiankach, zakladateľkou rodiny bola 5 Bonarieta, nar. 1914 v Lipici. V chove je zastúpená kobylami 458 Roma, 540 Bonita, 541 Bosna, 545 Boneta, 562 Romka, 624 Rychňava a 630 Borinka.
 5. 5/ Gidrana – arabského pôvodu, založená originálnou arabskou kobylou Gidrana, nar. 1841. V Topoľčiankach zakladateľkou rodiny bola 579 Gaetana VII, nar. 1940 v žrebčíne Demír Kapia /bývalá Juhoslávia/. V chove je zastúpená kobylami : 441 Gaeta, 511 Gréta, 586 Galanka, 629 Geleta a 652 Gloria.
 6. 6/ Theodorosta – založená bukovinskou kobylou, rovnakého mena, nar. pred rokom 1870. V Topoľčiankach zakladateľkou rodiny bola 565 Toscana, nar. 1938 v žrebčíne Píber. V chove je rodina zastúpená kobylami : 430 Tuja, 456 Tália, 461 Timrava, 533 Trakia, 588 Torysa a 604 Tanganika.
 7. 7/ Sardinia – lipicanského pôvodu, založená kobylou Sardínia, nar. 1773 v Lipici. V Topoľčiankach zakladateľkou rodiny bola 16 Malaga, nar. 1915 v Lipici. V chove je rodina zastúpená kobylami 557 Medúza, 585 Markíza, 587 Mirana, 605 Melinda a 440 Malvína.
 8. 8/ Afrika – kladrubského pôvodu, založená rovnomennou kobylou narodenou pred rokom 1746. V Topoľčiankach zakladateľkou rodiny bola 578 Batosta XVI, nar. v roku 1938 v žrebčíne Damir Kapia. V chove je rodina zastúpená kobylami 479 Bója a 528 Belinda.
 9. 9/ Spadiglia – lipicanského pôvodu, založená rovnomennou kobylou, nar. pred rokom 1778 v Lipici. V Topoľčiankach zakladateľkou rodiny bola 556 Montabela, nar.1938 v žrebčíne Píber. V chove je rodina zastúpená kobylami 603 Montana a 428 Montedora.

Topoľčianske stádo lipicanov má v priemere 40 lipicanských kobýl, 3-4 kmeňové žrebce a dorast kobyliek a žrebčekov. Chov lipicanského koňa v Topoľčiankach je organizovaný na výrobnom objekte Hostie. V doterajšej histórii žrebčína v chove lipicana pôsobilo 60 lipicanských žrebcov a 312 kobýl. Za toto obdobie lipicanské žrebce pripustili 2 640 lipicanských kobýl, žrebných zostalo 1 884 kobýl a narodilo sa 888 žrebčekov a 865 kobyliek.


Vytlačiť   E-mail