Dôležité oznamy

HROMADNÝ PREDVÝBER ŽREBCOV A SKÚŠKY VÝKONNOSTI

06.06.2024

Národný žrebčín “Topoľčianky“ štátny podnik oznamuje chovateľom, že predvýber žrebcov a skúšky výkonnosti sa budú konať 06.06.2024 (štvrtok).

PROGRAM

Miesto konania: Národný žrebčín “Topoľčianky“ štátny podnik
stredisko: Jazdiareň

PROGRAM:
7,00 hod. – 8,00 hod. Naskladnenie koní
8,30 hod. Kontrola pasov, meranie koní
9,30 hod. Predvýber

predvedenie koní v kroku a v kluse na ruke, vo voľnosti, následne vyhodnotenie predvýberu.

10:00 HOD. SKÚŠKY VÝKONNOSTI KONÍ
10:15 hod. Výkonnostné skúšky: hodnotenie typu, exteriéru, prijazdenosť (drezúra)
11:15 hod. Výkonnostné skúšky: maratón, drezúrna skúška, vozatajský parkúr.
15:00 hod. Vyhodnotenie a zápis zo skúšok výkonnosti.

K predvýberu žrebcov a koní prihlásených na skúšky výkonnosti je potrebné doložiť pas koňa s vakcináciami chrípky a vyšetrením krvi na infekčnú anémiu s aktuálnym majiteľom. Poplatok za predvýber  67,- EUR + 20% DPH.

 Predvádza sa v korektnom jazdeckom úbore s koňom na úzdečke.

 Ďalšie veterinárne podmienky:

 1. očkovanie proti chrípke koní (podľa vakcinačnej schémy výrobcu vakcíny)
2. negatívny Coggins test na infekčnú anémiu koní nie starší ako 6 mesiacov
3. opatrenia proti herpesírusovej infekcii (EHV) - jedno z nasledujúcich:
- očkovanie proti herpesvírusu (aspoň EHV-1) - dokončená primovakcinácia
alebo
- negatívny PCR test na EHV nie starší ako 10 dní
alebo
- potvrdenie od veterinárneho lekára o klinickej prehliadke koňa bez príznakov ochorenia spôsobeného EHV - nie staršie ako 24 hodín!

ŽIADOSŤ O SUBVENCOVANÉ SLUŽBY NA ROK 2024

Subjekt, ktorý žiada o zaslanie zmluvy o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat (uplatnenie si nároku na subvencovanú službu) musí zaslať písomnú žiadosť najneskôr do 15.10.2024, ktorá musí obsahovať:

Názov objednávateľa (firma, resp. právnická osoba):  ...................................                   

Sídlo:  ...........................................................................................................                               

Štatutárny zástupca:      .................................................................................

IČO:       .........................................................................................................

DIČ:       .........................................................................................................

IČ DPH :               .............................................................................................

Registrácia vložka: .................................................................................

Bankové spojenie: ................................................................................

Kód banky : ................................................................................................   

Aby bola zmluva platná na základe nariadenia vlády č. 319/2011 Zb.z. § 4 Vás žiadame o doloženie aktuálneho dokladu z roku 2023 chovateľa hospodárskych zvierat, ktorý podniká podľa:
§ 5 zák. č. 445/1991 Zb.z. o živnostenskom podnikaní
§ 12 písm. a) zák. č. 219/1991 Zb.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 105/1990 Zb.z. o súkromnom podnikaní občanov
§11 zák. č. 181/1995 Zb.z. o pozemkových spoločenstvách
§ 56 a § 221 obchodného zákonníka
§ 20 písm. f) občianskeho zákonníka


    SHR je povinný predložiť potvrdenie z príslušného OÚ, MÚ, originál alebo overenú kópiu, že jeho činnosť trvá aj v roku 2024. Obchodné spoločnosti predkladajú výpis z OR 2024.


    V prípade neúplných údajov Vás žiadame o ich doplnenie.


V prípade ak zmluva, alebo požadované náležitosti nebudú zaslané do konca roku 2024 a nebudú spĺňať podmienky zákona pre subvencované služby, bude Vám zaslaná obratom faktúra za služby poskytované Národným žrebčínom Topoľčianky š.p. v plnej miere

Žiadosť o zaslanie zmluvy s vyžiadanými prílohami zašlite na adresu:

Ing. Mária Uhrecká, ekonóm
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
Parková 13
951 93 Topoľčianky,
resp. o jej zaslanie požiadajte E-mailom na adresu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.