Skúšky výkonnosti žrebcov v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“, š.p.

Topoľčianky, 24.10.2019

 

Predseda komisie:

Ing. Juraj Kovalčík

členovia VK:

Ing. Michaela Horná, PhD.

Ing. Emil Kovalčík, PhD.

Ing. Samuel Sokol

Ing. Kamil Šulko

S komisiou spolupracoval:

Miroslav Matúška, vedúci výcviku koní

Za ŠVaPS:

MVDr. Dušan Solár

Program skúšok výkonnosti:

0800 hod.

Meranie koní, preberanie pasov a odovzdanie hodnotenia vedúceho výcviku.

0900 hod.

Otvorenie skúšok výkonnosti koní.

0910 hod.

Výkonnostné skúšky: hodnotenie  typu, exteriéru, prijazdenosť (drezúra)

1200 hod.

Maratón, drezúrna skúška, vozatajský parkúr.

1300 hod.

Vyhodnotenie skúšok výkonnosti, zápis.

            Dňa 24.10.2019 sa v Národnom žrebčíne konali Jesenné skúšky výkonností koní - génových zdrojov – žrebcov plemien Shagya – arab a hucul. Skúšky organizoval Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p.

            Zo skúšok bol ,ospravedlnený žrebec Favory XV-54 a skúšok sa nezúčastnil žrebec Achilles (arabský plnokrvník). Žrebec Koheilan VIII-30 SK skúšky nedokončil a má možnosť absolvovať náhradné skúšky výkonnosti v záprahových disciciplínach v októbri v roku 2020. Ostatné žrebce boli na skúšky veľmi dobre pripravené a predvedené.

Výsledky:

  1. Achilles                             nezúčastnil sa skúšok výkonnosti       (súkromný majiteľ)
  2. Hroby XVII-20 SK              8,45 bodov (ELITA)                            (súkromný majiteľ)
  3. Koheilan VIII-30 SK           skúšky nedokončil                              (súkromný majiteľ)
  4. Gazal VIII-12 SK                8,44 bodov (ELITA)                            (NŽ „Topoľčianky“, š.p.)
  5. Gazal VIII-18 SK                8,32 bodov (ELITA)                             (NŽ „Topoľčianky“, š.p.)
  6. Shagya XXXII-9                  8,49 bodov (ELITA)                            (NŽ „Topoľčianky“, š.p.)

Súčasťou skúšok bol aj predvýber Shagya-arabského žrebca Dahoman Bogár z Českej rebubliky, ktorý bol komisionálne predvybratý.


Vytlačiť   E-mail