MICHAL HORNÝ – 60 ROČNÝ

MICHAL HORNÝ – 60 ROČNÝ

   V uplynulých dňoch si svoje životné jubileum v kruhu rodiny, priateľov, spolupracovníkov a známych pripomenul Michal Horný, riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky. Narodil sa 27. júla 1963 v malebnej dedinke Topoľčianky.

 

   Po základnej škole nastúpil na Gymnázium v Zlatých Moravciach. Štúdium ukončil v roku 1981 a zároveň nastúpil na vysokoškolské štúdium. Nadchol sa poľnohospodárstvom, ktorému zostal verný doposiaľ. Agrobiologickú fakultu na vtedajšej Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre ukončil v roku 1985 slávnostnou promóciou a udelením titulu inžinier. 2. septembra 1985 ako mladý inžinier s elánom nastupuje do vtedajšieho Plemenárskeho podniku Topoľčianky do funkcie vedúceho výcviku. Po skončení základnej vojenskej služby sa ujal funkcie vedúceho chovného strediska Hostie s lipicanmi. A tie mu učarovali dodnes.

   7. januára 2001 bol menovaný do funkcie riaditeľa Národného žrebčína Topoľčianky, štátny podnik. Túto funkciu vykonáva zodpovedne a s úctou ku generáciám chovateľov a jeho predchodcov dodnes. V 102-ročnej histórii podniku je najdlhšie pôsobiacim riaditeľom. Pri príležitosti stého výročia založenia podniku mu minister Samuel Vlčan odovzdal zlatú medajlu rezortu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za dlhoročnú prácu a rozvoj pôdohospodárstva na Slovensku.

   Ale vráťme sa ešte do minulosti...

   Čo viedlo mladého chlapca k láske ku koňom? Bola to zvedavosť? Alebo túžba vysadnúť do sedla ušľachtilých koní, ktoré sa preháňali v Topoľčiankach a vždy boli pýchou obce a regiónu? Nech to bolo akokoľvek - kone mu jednoducho učarovali. Jazdiareň žrebčína sa mu od malička stala druhým domovom. Sedem rokov pôsobil v slávnej topoľčianskej stajni dostihových koní. V roku 1980 v sa československom šampionáte amatérskych dostihových jazdcov umiestnil pred známou dostihovou hviezdou, významným jazdcom a trénerom dostihových koní Samuelom Sokolom, ktorý už dlhé obdobie pôsobí ako tréner a vedúci chovu koní v Národnom žrebčíne. Z turfu neskôr presedlal na parkúr. Sedem rokov sme ho vídavali v sedle topoľčianskych odchovancov. Najviac úspechov zožal s koňmi Vazal a Horácius. Po aktívnej športovej kariére na kone nezanevrel a s vervou sa pustil objavovať tajomstvá genetiky, histórie a prezieravej budúcnosti v chove koní. V roku 2003 predložil svoju odbornú doktorandskú dizertačnú prácu na tému „Biologické a výkonnostné vlastnosti plemena koní lipican“ a obhájil titul PhD. "philosophiae doctor".

   V ostatných rokoch sa jeho obetavá a vytrvalá práca pre skvost chovu koní na Slovensku – pre Národný žrebčín Topoľčianky - pretavila v medzinárodne uznávanú inštitúciu s obdivom doma i v zahraničí. Svedčí o tom aj uznanie širokých odborných chovateľských kruhov, ktoré riaditeľ Národného žrebčína dosiahol. Je členom medzinárodnej chovateľskej komisie L.I.F., organizácie, ktorá združuje chovateľov lipicanov z 28-mich krajín sveta. Dve volebné obdobia pôsobil vo funkcii prezidenta a dve volebné obdobia viceprezidenta tejto významnej svetovej organizácie. Od roku 2004 je prezidentom medzinárodnej organizácie chovateľov huculských koní (H.I.F.) a členom medzinárodnej chovateľskej rady a predsedníctva shagya-arabských koní (I.S.G.). Je jedným z piatich členov medzinárodného chovateľského grémia Vysokej školy španielskej vo Viedni, ktoré vyberá žrebcov pre túto svetovo prestížnu ustanovizeň. Michal Horný je uznávaným a akreditovaným medzinárodným hodnotiteľom génových zdrojov koní ako lipican, huculský kôň, shagya-arab a arabský plnokrvník. Pravidelne je prizývaný ako odborník a hodnotiteľ na medzinárodné šampionáty uvedených plemien koní.

   Michal Horný nezanevrel ani na vedu. Je odborným školiteľom, oponentom mnohých doktorandských, diplomových a bakalárskych prác, autorom a spoluautorom mnohých odborných článkov a publikácií.

   Počas jeho pôsobenia získali kone Národného žrebčína veľa prestížnych chovateľských ocenení, šampiónov Európy alebo šampiónov sveta v chove génových zdrojov. Získali aj množstvo národných ocenení od chovateľských zväzov, či od Slovenskej jazdeckej federácie, ktorá ocenila športové kone z Národného žrebčína Topoľčianky niekoľkokrát titulom „Kone roka“ v jednotlivých disciplínach. Slovenská jazdecká federácia udelila 23.7.2023 Michalovi Hornému zlatý odznak SJF za rozvoj jazdeckého športu pri príležitosti jeho životného jubilea.

   Jeho nemalým pričinením bolo  v decembri minulého roku zapísané plemeno koní lipican do nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva – UNESCO.

   Zaujímavý je aj pohľad do chovateľskej štatistiky. Za pôsobenia Michala Horného, ako riaditeľa podniku, sa doposiaľ narodilo a bolo odchovaných 1816 žriebät, odpredaných bolo 1352 koní a  do chovu bolo zaradených 231 plemenných kobýl.

   Neodmysliteľnou súčasťou Národného žrebčína Topoľčianky je aj Klasická Topoľčianska škola s lipicanmi, ktorá šíri dobré meno žrebčína nielen doma ale aj v zahraničí. Otcom tejto myšlienky bol opäť Michal Horný. Práve pred 20-timi rokmi mal takzvaný „Biely balet“ premiéru v Topoľčiankach. Významné chovateľské, kultúrne a športové podujatia organizované v Národnom žrebčíne by sa dali rátať hádam na stovky. Určite treba spomenúť šampionáty troch plemien koní v Topoľčiankach, ktoré neboli doteraz v Európe prekonané a v nijakej krajine sa už takéto veľkolepé chovateľské podujatia neuskutočnilo.

   K prestížnym chovateľským a športovým podujatiam patria aj jedinečné Majstrovstvá sveta v dvojzáprahoch. A prečo chovateľsko-športové podujatie? Pre Slovensko a Národný žrebčín malo obrovský význam v tom, že lipicany narodené a odchované v Národnom žrebčíne Topoľčianky opäť priniesli vytúžené tituly úradujúcim majstrom sveta. Je to obrovský úspech pre žrebčín a samozrejme aj pre rezort Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v ktorom Národný žrebčín cíti priazeň a podporu. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti podniku riadeného Michalom Horným sú dnes už slávne tradičné dni otvorených dverí 1. mája, kedy do Topoľčianok zavíta viac ako 15 000 návštevníkov.

   Na záver mu k jeho životnému jubileu želáme všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, pozitívneho myslenia, elánu a optimizmu do ďalších rokov aktívneho života.


Vytlačiť   E-mail