Chovateľský seminár v Topoľčiankach

Chovateľský seminár v Topoľčiankach

   2.marca 2024 sa v priestoroch Národného žrebčína opäť konal chovateľský seminár. Svojim zameraním bol venovaný predovšetkým chovateľom koní, ale prístupný bol pre všetkých milovníkov koní, ktorí mali záujem zúčastniť sa. Podujatie svojou prítomnosťou podporili súkromní chovatelia,  záujemcovia z celého Slovenska, ale aj príslušníci PZ SR z oddelenia jazdnej polície z Košíc a Bratislavy.

   Nosnou témou seminára bola legislatíva spojená s chovom koní v praxi. Stretnutie otvoril Ing. Emil Kovalčík, PhD., vedúci plemenných kníh a marketingu, ktorý informoval prítomných o pripravovaných chovateľských, športových a kultúrno-spoločenských podujatiach v nadchádzajúcej sezóne 2024. O legislatívnych podmienkach spojených s chovom koní oboznámila prítomných Ing. Monika Ivančíková, PhD. zo Strediska plemenárskej evidencie a marketingu Národného žrebčína.

   Po diskusii sa účastníci seminára presunuli do historickej jazdiarne žrebčína, kde boli predstavené plemenné žrebce plemien huculský kôň, arabský plnokrvník, shagya-arab, lipican a žrebce v chove plemena slovenský teplokrvník, ktoré pôsobia v Inseminačno-reprodukčnom centre v pripúšťacej sezóne 2024.

   Novým plemenným žrebcom plemena bavorský teplokrvník  je žrebec ARRIVEDERCI, syn medzinárodne úspešného žrebca Asti Spumante, pochádza z bavorského štátneho žrebčína Schwaiganger. Jeho matka Dolce Vita získala vysoké ocenenie na štátnej prémiovej výstave a je dcérou plemenníka Pilot, jedného z najlepších nemeckých skokanov. Ďalšie výkonnostné atribúty nájdeme v rodokmeni žrebca prostredníctvom anglo-arabského plemenníka Matcho, či žrebcov Kantor a Mahdi.

   Arrivederci vyhral licenčné a 30-dňové skokové skúšky, ako 5-ročný bol úspešným finalistom Bundesšampionátu a ako 6-ročný sa niekoľkokrát umiestnil a zvíťazil v skokových súťažiach do strednej úrovne. Neskôr ako starší absolvoval nespočetné množstvo súťaží až na stupni „TT“. Výrazne sa presadil na medzinárodnej úrovni. Bol členom víťazného tímu Nemecka v Pohári národov na CSIO 3* Bratislava v roku 2014. V roku 2016 vyhral s Lawrenceom Greenom aj bavorský šampionát a Veľkú cenu Wiener Neustadtu. Žrebec vyniká silou skoku, ušľachtilosťou a pracovitosťou. Tieto vlastnosti prenáša spoľahlivo na svoje potomstvo a je vynikajúcim pokračovateľom línie žrebca Asti Spumante.

   Počas nadchádzajúcej sezóny budú dostupné čerstvé inseminačné dávky predvedených žrebcov aj pre chovateľov v zemskom chove.

Viac informácií na www.nztopolcianky.sk


Vytlačiť   E-mail