Lipický kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Lipican:                                                                                                                          
 

 

V roku 2003 bude pôsobiť v chove 10  plemenných žrebcov. V Národnom žrebčíne Topoľčianky 7  žrebcov v prirodzenej plemenitbe  a  2 žrebece v inseminácii (Maestoso X Mahonia, Neapolitano XII Mahonia). Od roku 1998, kedy bola vedením plemennej knihy Lipicanských koní poverená uznaná chovateľská organizácia NŽ Topoľčianky, š.p. bolo zapísaných do zemskej plemennej knihy 22 kobýl.  Z 20 kobýl je 5 kobýl importovaných (Rumunsko, Juhoslávia) a prináleží k importovaným uznaným lipicanským rodinám. 15 kobýl v zemskom chove má uvedenú rodinnú príslušnosť:
 

-    Theodorosta: 3 kobyly

-    Presciána:    4 kobyly

-    Spadiglia      1 kobyla

-    Stornela       1 kobyla

-    Sardínia       2 kobyly

-    Ráva            1 kobyla

-    Afrika          2 kobyly

-    Defloráta      3 kobyly

 
V roku 2002 bolo zaregistrovaných a označených spolu 9 kusov lipicanských žriebät v zemskom chove, v chove NŽ Topoľčianky, š.p. sa narodilo 33 lipicanských žriebät. V zemskom chove sa znížil počet narodených žriebät, čo priamo súvisí aj s poklesom žrebcov pôsobiacich v zemskom chove. Počet narodených žriebät a zaradených plemenných žrebcov v jednotlivých rokoch znázorňuje tabuľka.
 
ok
Počet narodených žriebät Počet plemenných žrebcov
1998
19
5
1999
23
8
2000
22
8
2001
8
5
2002
9
4

V zemskom chove k najznámejším chovateľom lipicanských koní s veľmi dobrými výsledkami, patrí pán Ing. Nagy František, u ktorého sme tohto roku registrovali 4 žriebätá od kobýl zapísaných do hlavnej plemennej knihy. Hlavným plemenníkom podľa počtu narodených žriebät v zemskom chove sa stal plemenný žrebec 3457 Pluto VIII-5  (Pluto X), ktorý v sezóne 2002 pôsobil na stanici Vydrany.

Rada plemennej knihy lipicanských koní:

Predseda :
Členovia :

Ing. Michal Horný
Ing. Juraj Kovalčík
Ing. Emil Kovalčík, PhD.
Doc. Ing. Marko Halo, PhD.
Ing. Stanislav Becík


Vytlačiť   E-mail