Huculský kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Hucul:                                                                                                                                

V roku 2003 bude pôsobiť v chove 9  plemenných žrebcov. V Národnom žrebčíne Topoľčianky 7 žrebcov v prirodzenej plemenitbe a 1 žrebec v inseminácii (Prislop). Od roku 1998, kedy bola vedením Plemennej knihy Huculských koní poverená uznaná chovateľská organizácia NŽ Topoľčianky, š.p. bolo zapísaných do zemskej plemennej knihy 40 kobýl.  Zo 40 kobýl 17 kobýl je s neúplným pôvodom do 4. generácie a z matkinej strany neprináleží k žiadnym uznaným huculským rodinám. 23 kobýl v zemskom chove má uvedenú rodinnú príslušnosť:

-    825 Agla           6 kobýl

-    Pastuszka:       1 kobyly

-    170 Aglália        2 kobyla

-    Bukovina          3 kobyly

-    Rotunda            2 kobyly

-    Gelnica             6 kobýl

-    84 Polónia         2 kobyly

V roku 2002 bolo zaregistrovaných a označených spolu 19 kusov hucuslkých žriebät v zemskom chove, v chove NŽ Topoľčianky, š.p. sa narodilo 22 huculských žriebät. V zemskom chove sa udržuje štandard okolo 20 ks narodených žriebät, pričom tendencia počtu narodených žriebät a zaradených plemenných žrebcov v jednotlivých rokoch znázorňuje tabuľka.

Rok
Počet narodených žriebät Počet plemenných žrebcov
1998
25
9
1999
31
15
2000
18
10
2001
18
18
2002
19
11

V zemskom chove k najznámejším chovateľom huculských koní s veľmi dobrými výsledkami patrí pán Gonda Milan z Lomu nad Rimavicou, u ktorého sme tohto roku registrovali 4 žriebätá od kobýl zapísaných do hlavnej plemennej knihy. Hlavným plemenníkom podľa počtu narodených žriebät v zemskom chove sa stal plemenný žrebec 3512 Gurgul VII-7 (218  Gurgul VIII), ktorý v sezóne 2002 pôsobil v Lesoch SR SCHK Dobšiná a narodilo sa po ňom 5 žriebät.

Rada plemennej knihy huculských koní: 

Predseda :
Členovia :

Ing. Emil Kovalčík, PhD.
Ing. Michal Horný
Ing. Juraj Kovalčík
Doc. Ing. Marko Halo, PhD.
Ing. Šmelko Vladimír


Vytlačiť   E-mail