VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY - Topoľčianky, 06.11.2019

Predseda komisie:

Prof. Ing. Marko Halo, PhD.

členovia VK:

Ing. Juraj Kovalčík

Ing. Emil Kovalčík, PhD.

Ing. Samuel Sokol

Ing. Kamil Šulko

S komisiou spolupracoval:

Miroslav Matúška, vedúci výcviku koní

Za ŠVaPS:

MVDr. Dušan Solár

Program skúšok výkonnosti:

0800 hod.

Meranie koní, preberanie pasov a odovzdanie hodnotenia vedúceho výcviku.

0900 hod.

Otvorenie skúšok výkonnosti koní.

0910 hod.

Výkonnostné skúšky: hodnotenie  typu, exteriéru, prijazdenosti.

1200 hod.

Maratón, drezúrna skúška, vozatajský parkúr.

1300 hod.

Vyhodnotenie skúšok výkonnosti, zápis.

              Dňa 6.11.2019 sa v Národnom žrebčíne konali Jesenné skúšky výkonností koní - génových zdrojov – kobýl plemien Shagya–arab a lipican. Kobyly boli vo vlastníctve Národného žrebčína “Topoľčianky“, š.p.

Komisia konštatuje, že kobyly boli na skúšky výkonnosti veľmi dobre pripravené. Komisia súhlasí, aby kobyly Pluto XX-20 a Maestoso XV-6 boli otestované v záprahovom športe. Ostatné kobyly komisia navrhuje zaradiť do šľachtiteľského chovu plemena Shagya-arab a lipican.

                           

Výsledky:

  1. Pluto XX-20                                  8,40 bodov       ELITA
  2. Maestoso XV-6                            8,31 bodov       ELITA
  3. Neapolitano XII-37                     8,74 bodov       ELITA
  4. Favory XVIII-1                              8,42 bodov       ELITA
  5. O´ Bajan V-11                            8,53 bodov       ELITA
  6. Gazal VIII-19                               8,27 bodov       ELITA
  7. Kuhailan Urkub I-33                  8,26 bodov       ELITA
  8. Gazal V-33                                  8,33 bodov       ELITA
  9. O´ Bajan V-16                            8,65 bodov       ELITA
  10. O´ Bajan V-2                              8,54 bodov       ELITA


Vytlačiť   E-mail