Drezúrny Galavečer

8.2.2020 sa v priestoroch Masarykovho dvora na Vígľaši-Pstruša konalo vyhodnotenie drezúrnej sezóny za rok 2019. Drezúrna komisia pod vedením Ing. Michaely Hornej, PhD.  opäť pripravila pre celú drezúrnu komunitu príjemné podujatie, plné bohatých ocenení pre víťazov a umiestnených vo všetkých drezúrnych kategóriách. Medzi čestných hostí, ktorí prijali pozvanie, patril predseda Slovenskej jazdeckej federácie Ing. Vladimír Chovan, generálny sekretár PhDr. Zuzana Bačiak-Masaryková, PhD. a majiteľ  Masarykovho dvora pán Martin Malatinec. Večerom sprevádzala už známa Helga Kovalovská, ktorá večer obohatila aj svojim spevom. O ďalší kultúrny program sa postarala huslistka a zároveň drezúrna jazdkyňa Martina Výbohová a náročnú choreografiu mažoretky predviedla Dianka Hunová.

Jazdci a kone z Národného žrebčína Topoľčianky opäť potvrdili svoje kvality, nakoľko sa nachádzali na popredných priečkach mnohých kategórií. Zároveň obdržali ďakovné listy SJF za reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných pretekoch.

Majstrovstvá Slovenskej republiky – kat. senior

 1. Peter Vančo a Conversano XIII-47
 2. Michaela Pechová a Edgar
 3. Kristína Flaková a Conversano VI-47

Majstrovstvá Slovenskej republiky – kat. 5-6 roč. kone

 1. Linda Kilíková – Rocky Diamond
 2. Michaela Horná – Lorry
 3. Paraskevi Spišáková – Junior

Jazdec roka 2019

 1. Kristína Flaková
 2. Lea Jakubíková
 3. Peter Vančo
 4. Michaela Horná
 5. Adam Patocs

Kôň roka 2019

 1. Conversano VI-47
 2. Giovanni
 3. Conversano XIII-47
 4. Forever
 5. Furioso XL Móric

Kritériá mladých koní 2019

 1. Conversano XIII-47
 2. Dark Dionysos B
 3. Lorry
 4. Rocky Diamond
 5. Bonnami


Vytlačiť   E-mail