Ministri v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“ symbolicky otvorili sezónu

Kancelária ministra | Odbor komunikácie a marketingu

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.mprv.sk  | www.facebook.com/minagri.sr                   

Kontakt: Ing. Daniel Hrežík | mobil: + 421 910 891 092

Tlačová správa

Ministri v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“ symbolicky otvorili sezónu

  • V NŽ Topoľčianky symbolicky otvorili sezónu minister pôdohospodárstva a ministerka kultúry
  • Žrebčín má celkom 7 stredísk s celoročnou 24-hodinovou prevádzkou
  • Chov koní plemena lipican sa uchádza o zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

 Topoľčianky, 01. mája 2020 – Národný žrebčín v Topoľčiankach, to nie sú len krásne kone a kráľovské zážitky, ale aj tvrdá, nepretržitá práca a starostlivosť o živé zvieratá, ktorá nepozná prestávku ani počas pandémie koronavírusu. V štátnom podniku chovajú celkom 520 koní, 270 ks hovädzieho dobytka a 300 ks oviec. Žrebčín má celkom 7 stredísk s celoročnou 24-hodinovou prevádzkou, ktorú má na starosti 87 zamestnancov. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, spolu s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou, symbolicky otvorili tohtoročnú sezónu.

„Každá vyspelá krajina si udržiava kultúrne dedičstvo vo forme chovu koní, prostredníctvom štátnych žrebčínov a žrebčíncov. Som rád, že aj na Slovensku máme žrebčín, ktorým sa môžeme pýšiť. Musíme si však chrániť to, čo tu máme a to aj v týchto časoch. Zvieratá nie sú stroje, ktoré sa dajú vypnúť vtedy, kedy by sa nám to možno hodilo. Ich životy sú závislé na starostlivosti ľudí. Chválim a vážim si preto prácu zamestnancov národného žrebčína a ich odhodlanie počas pandémie koronavírusu,“ uviedol Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Národný žrebčín v Topoľčiankach vykonáva službu vo verejnom záujme v oblasti chovu koní od roku 1921. Vedie plemennú knihu pre štyri plemená koní. Zabezpečuje poradenskú činnosť v chove pre súkromných chovateľov, organizuje odborné semináre a chovateľské ukážky. Poskytuje komplexné služby v oblasti reprodukcie, pričom prevádzkuje inseminačno-reprodukčné centrum a spermobanku, s viac ako 4000 ks hlbokozmrazených inseminačných dávok najvzácnejších žrebcov. Žrebčín v Topoľčiankách ročne organizuje cca 20 chovateľských a športových podujatí. So svojou jedinečnou hipologickou expozíciou na Slovensku, je miestom veľkého turistického záujmu, ktoré ročne navštívi cca 50 000 turistov. Národný žrebčín je aj miestom štátnej reprezentácie, navštevujú ho domáci i zahraniční predstavitelia verejného a spoločenského života na najvyššej úrovni.

„Náš Národný žrebčín v Topoľčiankach je jediným žrebčínom na svete, ktorý chová päť čistokrvných plemien koní, využívaných a testovaných aj v športe. Jeho jedinečné postavenie chovateľskej autority vo svetovom meradle potvrdzuje aj chov troch plemien, chovaných ako génové rezervy. Chovu historicky významných a ohrozených druhov koní plemien lipican, hucul a shagya-arab, sa tu nesmierne darí. Narodilo sa tu už vyše 8 700 vzácnych žriebät,“ zdôraznil Michal Horný, riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky, š. p.

Národný žrebčín „Topoľčianky“, ako štátny podnik Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa venuje aj poľnohospodárskej činnosti. Vedľajším odvetvím živočíšnej výroby je chov hovädzieho dobytka a oviec, zameraný na produkciu mlieka a syra, ako tržnej komodity a produkciu maštaľného hnoja, na udržanie pôdnej úrodnosti. Výnimkou nie je ani rastlinná výroba. Žrebčín hospodári na 1000 ha poľnohospodárskej pôdy, z ktorej 400 ha predstavuje orná pôda. Ročne tak podnik dokáže vyprodukovať až 1 000 000 litrov kravského mlieka, 25 000 litrov ovčieho mlieka, 1 200 ton sena, 1 500 ton slamy, 3 300 ton senáže a siláže a 900 ton ovsa, pšenice a kukurice.

Národný žrebčín budúci rok oslávi storočnicu. V týchto dňoch sa uchádza o zápis plemena koní lipican do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Spoločnú nomináciu pod názvom „Tradície spojené s chovom koní plemena lipican“, podalo 25. 3. 2020 v Paríži osem krajín, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko. Túto spoločnú nomináciu koordinovalo Ministerstvo kultúry Slovinskej republiky, spolu s mestom Lipica.

„Lipicany sú ušľachtilé kone, v ktorých sa snúbi pracovitosť, učenlivosť s noblesou a história s prítomnosťou. Na Slovensku má ich chov stáročnú tradíciu a preto som veľmi rada, že Slovensko je jednou z 8 štátov, ktoré sa spojili a podali ich nomináciu do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO,“ zdôraznila Natália Milanová, ministerka kultúry SR.

Základnou podmienkou pre zápis do svetového zoznamu bol zápis chovu plemena koní lipican do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v novembri 2017. V Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO by sa tak lipican mohol stať v poradí ôsmym zápisom Slovenska. 


Vytlačiť   E-mail