Jarná bonitácia 2020.

Bonitácia chráneného a šľachtiteľského chovu v Národnom žrebčíne „Topoľčianky“, š.p.

3.6.2020

Výberová Komisia

 • Ing. Péter Görözdi – poverený predseda
 • Ing. František Grácz

Hodnotiteľská a chovateľská Komisia

 • Ing. Péter Görözdi  – poverený predseda
 • Ing. František Grácz
 • Ing. Michal Horný, PhD.
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.

Za Regionálnu veterinárnu a Potravinovú správu

 • MVDr. Peter Dvonč

POZVANÍ:

 • MVDr. Dušan Solár

Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR dňa 3.6.2020  uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ „Topoľčianky“, š.p. Bolo prehliadnutých 6 lipicanských pepinierov, 43 plemenných lipicanských kobýl, 8 Shagya-arabských pepinierov, 41 plemenných Shagya-arabských kobýl, 6 huculských pepinierov, 26 huculských plemenných kobýl, 22 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 2 kobyly anglické plnokrvné, 2 plemenné žrebce plemena arabský plnokrvník, 1 kobyla plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 49 koní vo výcviku, 38 športových koní a 8 dostihových kone vo vlastníctve NŽ „Topoľčianky“, š.p.   

Vzhľadom k vzniknutej situácii ohľadom COVID-19 pracovala komisia v užšom zložení pri dodržaní prísnych hygienických opatrení. Vzhľadom k vzniknutej situácii boli predvedené len plemenné žrebce, kone vo výcviku a kone navrhnuté do chovného výcviku.

Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia obzvlášť pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach. Komisia prehodnotila priparovacie plány v sezóne 2020 s uvedeným počtom kobýl pre jednotlivých plemenných žrebcov:

 • Conversano XIII Toplica 20 kobýl
 • Neapolitano XVIII Geleta 13 kobýl
 • Conversano XVI Solana 5 kobýl
 • Neapolitano XIX Tanganika 8 kobýl
 • Siglavy Bgdady VIII 3 kobyly
 • Shagya XXXII 3 kobyly
 • Dahoman XIII 3 kobyly
 • Shagya XXXV 6 kobýl
 • Gazal X 11 kobýl
 • Hroby XVI 3 kobyly
 • Hroby XX 5 kobýl
 • Goral XX 4 kobyly
 • Oušor VIII 7 kobýl
 • Oušor XIII 7 kobýl
 • Tobrok III 2 kobyly
 • Tobrok IV 12 kobýl

V stáde plemena Slovenský teplokrvník sú v reprodukcii využívané holandské inseminačné dávky a inseminačné dávky žrebca Quinnus II.

Na triednu listinu boli vybrané kone z dôvodu exteriérových, zdravotných a reprodukčných ukazovateľov:

Pluto XXI-11; Pluto XXI-3; Maestoso XV-15, O´Bajan V-18; O´Bajan V-21, Hroby XX-3; O´  Bajan V-13; O´ Bajan IX-4; Goral XX-20, Boris Du Melnire-6 (Camélia).

Zamestnanci NŽ „Topoľčianky“, š.p. zabezpečovali priebeh jarnej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihuje korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy. Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku.


Vytlačiť   E-mail