Drezúra už pozná prvých majstrov SR na rok 2020

V dňoch 27.-28.6.2020 sa v areály Národného žrebčína opäť konalo dvojdňové drezúrne zápolenie. Okrem otvorených súťaží mohli diváci sledovať boj jazdeckých dvojíc v dvoch kolách Majstrovstiev SR 5-6 ročných koní a Majstrovstiev ZSO mladých koní. Náhle horúce letné počasie preverilo kondíciu všetkých zúčastnených.

Rozhodcovský zbor sa skladal zo zvučných mien nielen slovenských, ale aj zahraničných rozhodcov. Do role hlavného rozhodcu bol menovaný Peter Juhász (SVK), pozvanie prijala aj skúsená Dagmar Kočiová (SVK), z Čiech opakovane zavítali Iva Schützová a Ilona Kružíková a pracovné povinnosti umožnili prísť aj Zoltánovi Prutkayovi z Maďarska. Takmer 50 jazdeckých dvojíc súťažilo na úrovniach od „Z“ až po „T“, vrátane úloh pre mladé kone a pony.

V sobotu sa začínalo úlohou pre 4 ročné kone. Zvíťazil Ivan Sihelský s koňom Zinedine z KPKRJ Rimavská Sobota pred Lindou Fraňovou na Hermione z JO Martin Záturčie. V úlohe pre 5 ročné kone sa najviac darilo Linde Kilíkovej a Rocky Diamondovi z Horse Club Nitra. Na druhom mieste skončila domáca Kristína Flaková s Bonnami a tretie miesto obsadila jej oddielová kolegyňa Michaela Horná a Lorry. Táto jazdecká dvojica zvíťazila v úlohe pre 6 ročné kone pred Janou Žarnovickou na Irish Cream z ŠK Divoká voda Bratislava. Deň pokračoval úlohou stupňa „Z“ Deti úvodná A. Prvenstvo vybojovala Michaela Balážová s koňom Gracie z JO Martin Záturčie, pred Larou Dangl s Giovannim z JK Ivanka pri Dunaji a Luciou Križanovou na koni Silver Moonlight z Ranča Ouzkých Bratislava. V kategórii detí najvyššie percento vyjazdila Lara Dangl a Giovanni, druhé miesto vybojovala Dianka Hunová a Sans Gene, obe z JK Ivanka pri Dunaji a tretia priečka patrila Tamarke Pollákovej na Ajlu z JK Carmina Rimavská Sobota. V úlohe pre pony sa najviac darilo Dianke Hunovej na koni Sans Gene a druhé miesto obsadila Júlia Martyneková s Ninusom z JK Over Žilina. V drezúrnej úlohe stupňa „L“ zvíťazila opäť Linda Kilíková a Rocky Diamond z Horse Club Nitra pred Elou Benedikovou na Hornettovi z JK Vida Bratislava a  Kristínou Flakovou na Loxlym z JK pri NŽ Topoľčianky. Domácim jazdcom sa darilo aj v súťaži stupňa „S“. Zvíťazila Martina Nittnaus s Nauticou, druhé miesto vybojoval David Kintšer so Siglavy XV-2, tesne pred Michaelou Balážovou na Gajlu z JO Martin Záturčie. V „ST“ svoje kvality potvrdili domáci jazdci v poradí Michaela Horná a Forever, Peter Vančo a Conversano XIII-47 a David Kintšer so Siglavym XV-2. Najväčším lákadlom dňa boli voľné zostavy na hudbu na úrovni „T“. S veľmi tesnými rozdielmi v hodnotení medzi všetkými účastníkmi zvíťazila Kristína Flaková a Conversano VI-47, pred Petrom Vančom a Conversanom XIII-47. Tretie miesto obsadila Michaela Horná a Forever a štvrtá priečka patrila Michaele Pechovej s Edgarom z JK Ivanka pri Dunaji.

V nedeľu bol do súťaže pre 4 ročné kone prihlásený iba Ivan Sihelský a Zinedine. Svoju úlohu zajazdili na 69,400%. V úlohe pre 5 ročné kone zvíťazila Michaela Horná a Lorry, druhé miesto obsadila Linda Kilíková a Rocky Diamond a tretia priečka patrila Kristíne Flakovej s Bonnami. V úlohe pre 6 ročné kone bolo poradie také isté ako v sobotu, zvíťazila Michaela Horná a Lorry pred Janou Žarnovickou na Irish Cream. V úlohe na úrovni „Z“ sa v otvorenej súťaži na prvom mieste umiestnila Lara Dangl a Giovanni, za ňou domáci David Kintšer a Conversano XIII-60. Tretie miesto vybojovala Lucia Križanová a Silver Moonlight z Ranča Ouzkých Bratislava. V kategórií detí obhájila prvenstvo Lara Dangl a Giovanni, druhé miesto získala Dianka Hunová a Sans Gene a tretie miesto vybojovala Tamarka Polláková, ale tento krát s koňom Przedswit XIX-16 SK Chocolate z JK Carmina Rimavská Sobota. V úlohe pre pony zvíťazila opäť Dianka Hunová a Sans Gene pred Júliou Martynekovou s Ninusom. V drezúrnej úlohe stupňa „L“ zvíťazila Linda Kilíková a Rocky Diamond z Horse Club Nitra pred Elou Benedikovou na Hornettovi z JK Vida Bratislava. Tretie miesto vybojovala Lara Dangl a Giovanni z JK Ivanka pri Dunaji. V súťaži stupňa „S“ zvíťazila Martina Nittnaus s Nauticou, druhé miesto vybojoval David Kintšer so Siglavy XV-2, pred Michaelou Balážovou a Gajlu z JO Martin Záturčie. V „ST“ aj v „T“ svoje kvality potvrdili domáci jazdci, zvíťazil Peter Vančo a Conversano XIII-47 pred Michaelou Hornou na koni Forever.

Masjtrovstvá SR

Z plánovaných kategórií sa žiaľ otvorila iba kategória 5-6 ročných koní. Novou držiteľkou titulu sa stala dvojica Michaela Horná a Lorry z JK pri NŽ Topoľčianky. Striebornú medailu si odniesla Linda Kilíková a Rocky Diamond z Horse Club Nitra. Bronzovú priečku vybojovala domáca Kristína Flaková a Bonnami.

Majstrovstvá ZSO

Podmienky otvorenia majstrovských kategórií pre ZSO boli taktiež splnené len v kategórii mladých koní. Zvíťazila Michaela Horná a Lorry z JK pri NŽ Topoľčianky. Striebornú medailu si odniesla Linda Kilíková a Rocky Diamond z Horse Club Nitra. Bronzovú priečku vybojovala domáca Kristína Flaková a Bonnami.

Podrobné výsledky nájdete na stránke www.sjf.sk, www.drezurawbl.sk, alebo www.nztopolcianky.sk .

Veľké poďakovanie patrí firme Heineken a Národný žrebčín „Topoľčianky“, ktorí venovali do súťaží vecné ceny.

Tešíme sa na opätovné stretnutie 17.-19.7.2020 na otvorených Majstrovstvách SR detí, juniorov, mladých jazdcov a seniorov v Topoľčiankach.

Štartky, výsledky


Vytlačiť   E-mail