ZÁPISNICA Z VÝKONNOSTNÝCH SKÚŠOK A PREDVÝBERU ŽREBCOV - Topoľčianky, 02.07.2020

Predseda komisie:

Ing. Juraj Kovalčík

členovia VK:

Ing. Michaela Horná, PhD.

Ing. Péter Görözdi

Ing. Samuel Sokol

Ing. Kamil Šulko

S komisiou spolupracoval:

Miroslav Matúška, vedúci výcviku koní

ZA PI SR, NITRA:

Ing. Klára Tokovská

Ing. Paulína Tušková

 

Program skúšok výkonnosti:

0800 hod.

Meranie koní, preberanie pasov a odovzdanie hodnotenia vedúceho výcviku.

0900 hod.

Otvorenie skúšok výkonnosti koní.

0910 hod.

Výkonnostné skúšky: hodnotenie  typu, exteriéru, prijazdenosť (drezúra)

1200 hod.

Maratón, drezúrna skúška, vozatajský parkúr.

1300 hod.

Vyhodnotenie skúšok výkonnosti, zápis zo skúšok a predvýberu žrebcov.

              Dňa 02.07.2020 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonností koní - génových zdrojov – žrebcov plemien lipican a hucul, spolu s predvýberom žrebcov. Skúšky organizoval Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p.

              Z predvýberu bol ospravedlnený žrebec Conversano XIII-5 SK. Predvybratý bol žrebec Gazal VIII-16 vo vlastníctve NŽ “Topoľčianky“, š.p.

              Na základe písomnej žiadosti majiteľa žrebca Al Abjar I (nar. 21.07.2005) a na základe jeho predloženej športovej kariéry vo vytrvalostnom jazdení, stupeň CEI3* - 160, bol výber tomuto žrebcovi udelený s podmienkou, že môže pripúšťať iba kobyly plemena – ARAB – (nie kobyly plemena Shagya-arab a arabské plnokrvné kobyly zapísané vo WAHO).

Ostatné žrebce boli na skúšky veľmi dobre pripravené a predvedené.           

Výsledky:

Č./ Meno koňa

Výsledná známka/trieda

 
 

1. Pluto XXI-9

8,55 b. (ELITA)

2. Pluto XXI-2

8,47 b. (ELITA)

3. Conversano XIV-22       

8,20 b. (ELITA)

4. Favory XVIII-19

8,41 b. (ELITA)

5. Hroby XII-49

8,25 b. (ELITA)

6. Prislop-20

8,29 b. (ELITA)

7. Gurgul XIII-5

8,31 b. (ELITA)

8. Gurgul XIII-6

8,39 b. (ELITA)

........................................

Ing. Juraj Kovalčík

- predseda komisie -

Topoľčianky, 02.07.2020


Vytlačiť   E-mail