Skúšky základného výcviku jazdca v kategórii záprahy

Dňa 4.7.2020 zorganizoval JK pri NŽ Topoľčianky a ZSO SJF skúšky základného výcviku jazdca v kategórii záprahy. Predsedom skúšobnej komisie bol národný záprahový rozhodca, staviteľ tratí, tréner a dlhodobý reprezentant v záprahoch – Pavol Gašpar. Ďalšími skúšajúcimi boli Anka Virágová, rozhodkyňa pre záprahy a národná rozhodkyňa pre skoky, a Martina Kredatusová tiež rozhodkyňa v disciplíne skoky.

Skúšky pozostávali z teoretickej a praktickej časti. V rámci teórie bol uchádzač preskúšaný prostredníctvom testu zo všeobecných a záprahových pravidiel. Praktická časť zahŕňala zapriahnutie koní do koča a absolvovanie prekážkovej trati pomedzi kužele so zhoditeľnými prvkami.

Pavol Kemencei z JK pri NŽ Topoľčianky skúšky úspešne absolvoval a tým posilnil rady športových záprahárov nie len v domácom klube, ale aj na Slovensku.


Vytlačiť   E-mail