Skúšky výkonnosti kobýl - Topoľčianky, 09.07.2020

Predseda komisie:

Ing. Péter Görözdi

členovia VK:

Ing. Juraj Kovalčík

Ing. Kamil Šulko

S komisiou spolupracoval:

Miroslav Matúška, vedúci výcviku koní

Za ŠVaPS:

MVDr. Dušan Solár

Program skúšok výkonnosti:

0800 hod.

Odovzdanie hodnotenia vedúceho výcviku.

0900 hod.

Otvorenie skúšok výkonnosti koní.

0910 hod.

Výkonnostné skúšky: hodnotenie  typu, exteriéru, prijazdenosť (drezúra)

1200 hod.

Maratón, drezúrna skúška, vozatajský parkúr.

1300 hod.

Vyhodnotenie skúšok výkonnosti, zápis.

            Dňa 09.07.2020 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonností koní - génových zdrojov – kobýl plemien lipican a hucul vo vlastníctve Národného žrebčína. Skúšky organizoval Národný žrebčín “Topoľčianky“, š.p.

            Kobyly boli na skúšky dobre pripravené. Komisia odporúča zaradiť do elitného chovného stáda kobyly na základe ich hodnotenia a príslušnosti k uznaným lipicanským a huculským rodinám.

VÝSLEDKY:

č./ Meno koňa

Trieda/počet bodov

   
   

1.

Conversano XIII-61

ELITA (8,10 b.)

   

2.

Favory XVIIII-15

ELITA (8,18 b.)

   

3.

Favory XVIII-4

I.               trieda (7,98 b.)

   

4.

Maestoso XV-11

ELITA (8,66 b.)

   

5.

Conversano XIV-15

ELITA (8,44 b.)

   

6.

Maestoso XV-13

ELITA (8,69 b.)

   

7.

Conversano VI-54

ELITA (8,64 b.)

   

8.

Oušor IX-13

ELITA (8,33 b.)

   

9.

Oušor IX-14

ELITA (8,55 b.)

   

Autor foto:  Ing. Emil Kovalcik, PhD.


Vytlačiť   E-mail