Majstrovstvá Slovenska v záprahoch

V dňoch 24.-26.7.2020 sa v priestoroch Národného žrebčína a dostihovej dráhy v Topoľčiankach konali národné záprahové preteky s medzinárodnou účasťou. Preteky boli zároveň Majstrovstvá Slovenska v jednozáprahoch a dvojzáprahoch. Otvorili sa aj kategórie jednozáprahov pre pony a kráľovská disciplína štvorzáprahov. Výsledky sa zarátavali ako kvalifikácia do českého záprahového seriálu Zlatá podkova, ktorého finále sa bude konať v Humpolci v polovici augusta.

Predsedom rozhodcovského zboru a zároveň technickým delegátom bol Robert Fekár (SVK), ostatnými členmi boli Jiří Kunát (CZE) a Josef Trojanec (CZE). Úlohu stevarda prijala Blanka Trojancová (CZE). Staviteľom tratí bol skúsený Pavol Gašpar (SVK). V dôsledku vyššieho počtu pretekárov organizátor zmenil formát podujatia z dvoch dní na tri. V piatok sa jazdila drezúra, v sobotu maratón, v nedeľu parkúr. Spolu sa v Topoľčiankach stretlo 35 záprahov z Čiech, Maďarska, Estónska a Slovenska.

CAN2* P1,H1,H2,H4

Celkovou víťazkou v kategórii pony jednozáprahov sa stala Vanessza Nagy z Maďarska s kobylkou Fanni. Druhé miesto obsadila Ágnes Jambor Blanka a Benjamin a tretie miesto vybojoval Bertold Juhász a Fred, všetci z Maďarska. V jednozáprahoch veľkých koní s pomerne výrazným náskokom zvíťazila Roosileht Pille Riin s koňom Donald z Estónska, na druhom mieste končil  zástupca Českej republiky Jan Minarčík a tretiu priečku získal Gábor D´Ess z Maďarska. Kategória dvojzáprahov bola najviac zastúpená. V celkovej súťaži si prvé aj druhé miesto odniesol domáci Miroslav Matúška. Tretiu priečku vybojoval Kiss Róbert z Maďarska. Do štvorzáprahov súťažil jeden záprah József Vida z Maďarska.

Bronzový odznak SJF pre MVDr. Ivana Babíka

Slávnostnú atmosféru dekorácií otvorených súťaží umocnilo odovzdanie bronzového odznaku SJF MVDr. Ivanovi Babíkovi z TJ Žrebčín Motešice. Ocenenie si prevzal priamo z rúk predsedu Slovenskej jazdeckej federácie Ing. Vladimíra Chovana pri príležitosti životného jubilea 80 rokov a za celoživotný prínos pre jazdecký šport. Pevné zdravie a veľa ďalších úspechov mu popriali aj riaditeľ Národného žrebčína Ing. Michal Horný, PhD. a predseda bratislavskej oblasti SJF a zároveň hlavný rozhodca podujatia RNDr. Robert Fekár.

M SR H1, H2

V majstrovských súťažiach počty účastníkov umožnili otvoriť obidve kategórie. V jednozáprahoch sa novým majstrom SR stal Ľudovít Kurkin s koňom Puškin JZK Equs Poprad. Striebornú medailu si odniesol Ladislav Hána a bronz Ivan Babík, obaja z TJ Žrebčín Motešice.

Kategória dvojzáprahov sa otvorila po siedmych rokoch a účasť bola naozaj početná. O medaile bojovalo až osem dvojzáprahov. Novým majstrom SR sa stal Miroslav Matúška z JK pri Národnom žrebčíne Topoľčianky, ktorý si odniesol aj striebornú medailu so svojou druhou párou. Bronz vybojoval jeho oddielový kolega Jozef Mašír. Na štvrtom mieste skončil András Gasparík z JK Czajlik ranch. Piatu priečku obsadil Szilárd Barta z JO Martin Záturčie. Milan Gajan z KPKL Bodrovec vybojoval šieste miesto a Jozef Bučkuliak z JO Martin Záturčie obsadil siedme miesto. Nováčik Pavol Kemencei z JK pri NŽ Topoľčianky bol žiaľ po chybe v maratóne diskvalifikovaný.

Podrobné výsledky nájdete na www.sjf.sk, www.nztopolcianky.sk, a www.sprezeni.cz.

Zlatá podkova

Český jazdecko-záprahový seriál Zlatá podkova tento rok slávi jubilejných 55 rokov existencie. Týka sa jazdeckých disciplín všestrannosť a záprahy. S históriu vzniku tejto ojedinelej aktivity sú spojené mnohé mená priaznivcov jazdecko-záprahového športu z Čiech a Slovenska. Od roku 1970 našiel seriál svoje zázemie na Humpoleckom statku strednej poľnohospodárskej školy a zároveň si získal výraznú podporu mesta Humpolec. Počas svojho vývoja prešiel mnohými podobami a úpravami. V podobe, v akej ho poznáme dnes, funguje od roku 1980. Po mnohých rokoch sa opäť obnovila spolupráca so Slovenskom, keď tohtoročné národné záprahové preteky v Topoľčiankach boli zaradené ako jedno z kvalifikačných kôl Zlatej podkovy. Práve jubilejný 55.ročník sa stal podujatím, kedy vo finále budeme opäť môcť sledovať pretekárov zo Slovenska.

Predbežný časový harmonogram / Preliminary Timetable

Majstrovstvá SR H1, H2 - Zlatá podkova

Zoznam účastníkov / List of Competitors

Štartovné lístiny a výsledky

On line výsledky


Vytlačiť   E-mail