GENERÁLNE ZASADNUTIE MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE CHOVATEĽOV HUCULSKÝCH KONÍ HIF

DSC 0109             22. - 23. 4. 2023 sa na pôde Národného žrebčína “Topoľčianky“ š.p. konalo generálne zasadnutie medzinárodnej organizácie HIF (Hucul International Federation) za účasti delegátov z Maďarska, Rumunska, Rakúska, Nemecka, Poľska, Českej republiky, Ukrajiny a Slovenskej republiky.

            Zámerom zasadnutia bolo zhodnotenie populácie huculských koní v jednotlivých krajinách so zreteľom na ich početnosť a testáciu. Generálne zasadnutie HIF otvoril jeho prezident Michal Horný, ktorý okrem iného informoval o aktivitách HIF-u s prihliadnutím na jeho poslanie – zachovanie vzácnej populácie huculských koní v Európe. Aj napriek pandemickému obdobiu sú stavy huculských koní v jednotlivých členských krajinách stabilizované. V rámci chovateľskej komisie predniesla správu o nepriaznivej situácii chovu huculských koní na Ukrajine poznačenej vojnou pani Miroslawa Holowach. Napriek ťažkej situácii na Ukrajine prebieha riadna registrácia žriebät s vydávaním dokladov o pôvode, no s obmedzením plemenitby. Medzinárodná organizácia HIF sa uzniesla na spoločnej pomoci ukrajinským chovateľom. Bola prerokovaná aj kompletizácia jednotnej databázy huculských koní v jednotlivých členských krajinách. Program generálneho zasadnutia doplnila prehliadka chovateľských objektov Národného žrebčína “Topoľčianky“ š.p.

            Dňa 23.4.2023 sa konalo aj školenie medzinárodných posudzovateľov vzácneho plemena Karpát, ktorého sa zúčastnilo viac ako 20 zástupcov z 8 krajín. Školiteľom bol renomovaný odborník a člen chovateľskej komisie za Maďarsko pán profesor Dr. Sandor Mihok. Po teoretickej časti nasledovalo praktické hodnotenie huculských kobýl a žrebcov na chovnom objekte Hostie v rámci medzinárodných pravidiel hodnotenia typu a exteriéru. Potešiteľné je, že za Slovenskú republiku sa rozšírili rady medzinárodných posudzovateľov o Michaelu Hornú a nových kandidátov Kristínu Szakal, Milana Gondu a Moniku Ivančíkovú. Účastníci seminára po jeho skončení obdržali certifikáty o jeho absolvovaní.

            V budúcom roku si chovatelia huculských koní pripomenú 30-te výročie založenia HIF. Medzinárodná chovateľská organizácia bola založená 18.1.1994 v poľskom Gladysowe. Prvým zvoleným prezidentom HIF bol Dr. Deskur z Poľska.


Vytlačiť   E-mail