Články

PREDVÝBER ŽREBCOV A SKÚŠKY VÝKONNOSTI V NÁRODNOM ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY 17.05.2023

Hodnotiaca komisia pri kolekcii lipicanských kobýl

Miesto konania: Národný žrebčín “Topoľčianky“ štátny podnik

stredisko: Jazdiareň

PROGRAM

7,00 hod. – 8,00 hod. Naskladnenie koní

8,00 hod. Kontrola pasov, meranie koní

9,00 hod. Predvýber

predvedenie koní v kroku a v kluse na ruke, vo voľnosti, následne vyhodnotenie predvýberu.

 10, 00 HOD. SKÚŠKY VÝKONNOSTI KONÍ

JARNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“, Š.P. 10.-11.05.2023

JARNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“, Š.P. 10.-11.05.2023

Výberová   Komisia

 • Ing. Juraj Kovalčík – poverený predseda
 • Ing. Eugen Feherváry (členom komisie od 10.05.2023 od 12,00 hod.)
 • Ing. Kamil Šulko (členom komisie od 11.05.2023)
 • Ing. Péter Görözdi (ospravedlnený)
 • Ing. Vladimír Šmelko (ospravedlnený)
 • MVDr. Marián Pavľak (ospravedlnený)
 • Ing František Grácz (ospravedlnený)
 • Ing. Zuzana Hargašová, PhD. (neospravedlnená)

Zubor európsky si našiel svoje miesto v hipologickej expozícii

Zubor európsky si našiel svoje miesto v hipologickej expozícii

Prvý máj 2023 bol okrem tradičného Dňa otvorených dverí aj dňom zaradenia novej výstavy „Zubor európsky a jeho medzidruhová hybridizácia s hovädzím dobytkom“ do hipologickej expozície Národného žrebčína Topoľčianky, š. p. Aj napriek tomu, že zubor a kôň sú rozdielne živočíšne druhy, história chovu zubra na Slovensku je spojená práve aj s históriou žrebčína v Topoľčiankach. V roku 1981 sa začala písať ich spoločná história, kedy spoluprácou s dnešnou Katedrou genetiky a plemenárskej biológie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s podporou ministerstiev kultúry, školstva a pôdohospodárstva SR a Štátnych lesov Topoľčianky vznikol experimentálny a chovateľský zámer zakotvený vo výskumnej úlohe „Štúdium biologických a genetických otázok efektívneho využitia medzidruhového kríženia zubra s hovädzím dobytkom“. Riešiteľom projektu bol prof. Ing. Jozef Kliment, DrSc. a spoluriešiteľom bol prof. MVDr. Pavel Šťastný, PhD., ktorý sa osobne zúčastnil pri predstavení novej expozície. Spoločná usilovná práca bola odmenená pozitívnymi výsledkami a tak po prvýkrát v histórii sa podarilo medzidruhové kríženie býka plemena slovenský strakatý so zubricami, ktoré porodili zdravých potomkov. Aj napriek veľkému ohlasu odbornej verejnosti experimentálna farma v r. 1988 ukončila prevádzku. O to viac je dôležité si pripomenúť túto expozíciu, ktorá bola aj vo svete prelomová v oblasti medzidruhovej hybridizácie.

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Tohto ročný Deň otvorených dverí, ktorý sa už tradične koná vždy 1.mája, pokoril všetky doterajšie rekordy návštevnosti. Príjemné jarné  počasie v spojitosti s vyhliadkou na deň plný zážitkov prilákali do Topoľčianok viac ako 15 000 návštevníkov.

GENERÁLNE ZASADNUTIE MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE CHOVATEĽOV HUCULSKÝCH KONÍ HIF

DSC 0109             22. - 23. 4. 2023 sa na pôde Národného žrebčína “Topoľčianky“ š.p. konalo generálne zasadnutie medzinárodnej organizácie HIF (Hucul International Federation) za účasti delegátov z Maďarska, Rumunska, Rakúska, Nemecka, Poľska, Českej republiky, Ukrajiny a Slovenskej republiky.

ZEMSKÝ CHOV KONÍ - CHOV KONÍ V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE V ROKU 2022

ZEMSKÝ CHOV KONÍ - CHOV KONÍ V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE V ROKU 2022

   V  chovateľskej sezóne 2022 zapísal Národný žrebčín “Topoľčianky“  š.p. do plemenných kníh, ako gestor tradičných plemien koní shagya-arab, huculský kôň, lipican a arabský plnokrvník, 50 narodených žriebät (tabuľka 1).  Z toho:

 1. 19 shagya-arabských žriebät
 2. 19 arabských plnokrvných žriebät
 3. 4 žriebätá plemena koní lipican
 4. 7 žriebät plemena huculský kôň
 5. 1 žriebä plemena arab

Stavy zaregistrovaných žriebät v roku 2022 sa v porovnaní s rokom 2021 stabilizovali. 

Deň predajných koní

Deň predajných koní

Dňa 15.apríla 2023 sa v priestoroch Národného žrebčína Topoľčianky konal Deň predajných koní. Napriek sychravému počasiu prišlo veľa návštevníkov a záujemcov. Z vonkajšieho kolbiska sa podujatie presunulo do krytej haly historickej jazdiarne, kde boli kone predvádzané na ruke, vo voľnosti a pod sedlom. Okrem chovateľov si na svoje  prišli aj tí, ktorí hľadali kone vhodné do jazdeckého športu, či už išlo o záprahy, drezúru, parkúr, vytrvalostné jazdenie, ale i tí, ktorí hľadali nového člena rodiny v podobe spoľahlivého koňa na rekreačné účely.

Chovateľský seminár v Topoľčiankach

Chovateľský seminár v Topoľčiankach25.februára 2023 sa po trojročnej odmlke vzniknutej v dôsledku pandémie Covid-19 opäť konal chovateľský seminár organizovaný Národným žrebčínom v Topoľčiankach.  Podujatie svojou prítomnosťou podporila takmer štyridsiatka súkromných chovateľov a záujemcov z celého Slovenska.

Plemenný žrebec EMBASSY II v Národnom žrebčíne Topoľčianky!!!!

Embassy II a Hans Dieter Dreher

Embassy II je hanoverský žrebec narodený v roku 2001. Je to čierny hnedák mohutného rámca, s palicovou výškou v kohútiku 170 cm.

Mikuláš v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Mikuláš v Národnom žrebčíne TopoľčiankyPo dvojročnej prestávke spôsobenej obmedzeniami v súvislosti s pandémiou Covid-19 sme tento rok opäť privítali Mikuláša a jeho družinu v priestoroch Národného žrebčína Topoľčianky. Na jeho príchod sa každoročne tešia hlavne tí najmenší. Pri tejto príležitosti bol pre nich opäť pripravený pôsobivý program.

Historická chvíľa pre Národný žrebčín Topoľčianky

Historická chvíľa pre Národný žrebčín TopoľčiankyPrvý december 2022 sa zapíše zlatými písmenami do histórie Národného žrebčína. Práve v tento deň bolo historicky vzácne plemeno lipican zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Slovensko spolu s ďalšími 7 krajinami uspelo so spoločnou nomináciou “Tradície spojené s chovom koní plemena lipican“.

Ing. Emil KOVALČÍK, PhD. oslávil 50-tku

Ing. Emil Kovalčík PhD

Ing. Emil Kovalčík, PhD. patrí medzi dlhoročných zamestnancov Národného žrebčína Topoľčianky. Už 20 rokov pôsobí vo funkcii vedúceho marketingového oddelenia a plemenných kníh. Je neoddeliteľnou súčasťou všetkých domácich chovateľských a športových podujatí. Tento rok oslávil svoje životné jubileum, krásnych okrúhlych 50 rokov.

VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY ŽREBCOV - Topoľčianky, 27.10.2022

VÝKONNOSTNÉ SKÚŠKY ŽREBCOV - Topoľčianky, 27.10.2022

Predseda komisie:

Ing. Péter GÖRÖZDI

členovia VK:

Ing. Michaela Horná, PhD.

Ing. Eugen Feherváry

Ing. Juraj Kovalčík

S komisiou spolupracovali:

Ing. Samuel Sokol, vedúci chovu koní

Ing. Emil Kovalčík, PhD., vedúci PK a marketingu

Ing. Monika Ivančíková, PhD., oddelenie marketingu a plemenárskej dokumentácie

Miroslav Matúška, vedúci výcviku koní

Veterinárny lekár:

MVDr. Dušan Solár

Návšteva v Topoľčiankach

Návšteva v Topoľčiankach

   Dňa 21.10.2022 navštívil Národný žrebčín v Topoľčiankach veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku J.E. pán Nigel Marcus Baker. Na nádvorí jazdiarne ho privítal riaditeľ Národného žrebčína Michal Horný.

   Vzácny hosť si prezrel historickú jazdiareň a vystúpenie jazdcov s lipicanmi, navštívil hipologickú expozíciu a zapísal sa do pamätnej knihy Národného žrebčína.

Hubertova jazda v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Hubertova jazda v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Po dvojročnej prestávke spôsobenej opatreniami v súvislosti s pandémiou Covid 19 sa  tretiu októbrovú sobotu Národný žrebčín v spolupráci so Slovenskou jazdeckou federáciou opäť lúčil s každoročnou bohatou  športovou a chovateľskou sezónou. Hubertova jazda patrí už k tradíciám Národného žrebčína. Tohtoročných účastníkov privítalo typicky jesenné počasie umocnené farebnou rozmanitosťou okolitých lesov.

JESENNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“, Š.P. 12.-13.10.2022

JESENNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“, Š.P. 12.-13.10.2022

Výberová komisia

 • Ing. Péter Görözdi - predseda
 • Ing. Eugen Feherváry
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Ing. Vladimír Šmelko
 • MVDr. Štefan Karahuta
 • MVDr. Marián Pavľak (ospravedlnený na 2 dni)
 • Ing. Kamil Šulko (ospravedlnený na prvý deň bonitácie)

NÁVŠTEVA V TOPOĽČIANKACH

5

Dňa 21.9.2022 navštívili Národný žrebčín v Topoľčiankach mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec  ČĽR v Slovenskej republike  J. E. pán SUN Lijie a predseda SOPK pán Peter Mihók.

Vzácni hostia si prezreli historickú jazdiareň, hipologickú expozíciu a zapísali sa do pamätnej knihy Národného žrebčína.

Pavel Rajtar

Pavel Rajtar

Pavel Rajtar patrí medzi prvých absolventov Jazdeckej školy v Topoľčiankach, ktorá vznikla začiatkom 50tych rokov 20.storočia. Okrem toho patrí medzi velikánov svetového horolezectva a horského vodcovstva. Dosiahol na najväčšie hviezdy extrémneho lyžovania a športového skialpinizmu.

Slovenský voltížny pohár 2022 v Topoľčiankach

FOTOGALÉRIA - VOLTÍŽNE PRETEKY 27.8.2022

27.augusta sa po 5 ročnej prestávke v areáli Národného žrebčína opäť zišli takmer všetky voltížne kluby zo Slovenska. Dôvodom bolo predposledné kolo celoslovenského národného rebríčka Slovenský voltížny pohár 2022. Pre všetkých cvičencov, lonžérov a ich kone to bola príležitosť ako si vylepšiť doterajšie skóre vo svojej kategórii. Spolu sa tu predstavilo takmer 60 jednotlivcov, 6 dvojíc a 4 skupiny. Výkony boli naozaj fantastické, bolo sa na čo pozerať....

DOSTIHY 01.09.2022

FOTOGALÉRIA - DOSTIHY 1.9.2022

Na dostihovej dráhe Národného žrebčína Topoľčianky sa konalo tohtoročné druhé dostihové popoludnie. Za bohatej účasti divákov sa odbehlo 9 dostihov. Z toho 2 klusácke, 2 prekážkové a 5 rovinových. Hlavným dostihom bola „Cena Nitrianskeho samosprávneho kraja“ – rovinový dostih II. kategórie na 1700 metrov. Cenu víťazovi - džokejovi Jaroslavovi Línekovi s 5-ročnou hnedkou Eyes On You zo stajne Palček, odovzdal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja pán Milan Belica.