Články

Prezident SR v NŽ Topoľčianky, š.p.

V rámci pracovnej návštevy Nitrianskeho kraja navštívil prezident SR Rudolf Schuster s manželkou Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.. Prvým prezidentom, ktorý pred 80 rokmi poctil žrebčín svojou návštevou bol T.G. Masaryk a od tých čias je už tradíciou, že každý prezident počas svojho funkčného obdobia zavíta do Topoľčianok.

II. ročník vytrvalostných pretekov v NŽ Topoľčianky

Vynikajúce jesenné počasie počas uplynulého víkendu prialo účastníkom už II. ročníka pretekov vo vytrvalostnom jazdení na pôde NŽ Topoľčianky. Toto odvetvie jazdeckého športu si každoročne získava čoraz viacej priaznivcov. Nebolo tomu inak ani 27.9.2003, kedy sa na dráhe dostihového závodiska v Topoľčiankach stretlo 23 jazdeckých dvojíc z 15 jazdeckých klubov z celej Slovenskej republiky.

Haras de Jardy – Francúzsko Svetový šampionát 2003

V dňoch 17. – 21.9. 2003 sa uskutočnili na periférii Paríža v blízkosti svetoznámeho šľachtického sídla Wersailes Majstrovstvá sveta dvojzáprahov. Za účasti 20 krajín nastúpilo na štart 64 jednotlivcov a 20 družstiev, z toho 15 trojčlenných a 5 dvojčlenných.

Slovenský voltížny pohár Topoľčianky 2003

 Informácie o podujatí

Medzinárodné preteky CAI* – B Topoľčianky

V novovybudovanom areály NŽ Topoľčianky na dostihovej dráhe sa uplynulý víkend v dňoch 5.-7.9.2003 konali prvé medzinárodné preteky dvojzáprahov na území SR. Za účasti medzinárodných rozhodcov, ktorých nominovala FEI (Medzinárodná jazdecká federácia) súťažilo počas troch dní 8 záprahov. Slovenskú republiku a Národný žrebčín Topoľčianky reprezentoval Pavol Baláž a Frantiček Kunský s lipicanským dvojzáprahom a Pavol Gašpar zo záprahom slovenského teplokrvníka, Poľsko nominovalo 2 reprezentantov Akkadiusa Górského a Waldemara Kaczmareka, žrebčín Silvasvárad a Maďarsko reprezentovali Balog Józef a Udwari Zoltán a Rakúsko Binder Józef s dvojzáprahom vraníkov plemena Nonius.

Drezúrny šport

Drezúrne jazdenie v Topoľčiankach sa začalo rozvíjať po II. svetovej vojne. Jazdci štartujúci vo farbách NŽ Topoľčianky úspešne reprezentovali nie len doma, ale aj zahraničí. Najvýznamnejšie výsledky v tomto športe dosiahol zaslúžilý majster športu Dominik Pružinský, ktorý pôsobil v žrebčíne vo funkcii vedúceho výcvikové strediska koní. Jazdeniu sa venoval až do odchodu na dôchodok. Po odchode Dominika Pružinského nastal útlm drezúrneho jazdenia nielen v Topoľčiankach, ale na celom Slovensku.

Výsledková listina SVP Topoľčianky 2003

Výsledková listina SVP Topoľčianky 2003

Agrokomplex 2003

Dôležitou akciou bola prezentácia NŽ Topoľčianky, š.p. v rámci Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2003 v Nitre. Vysoko hodnotená bola prezentácia našich plemien a  Galaprogramu, ktorý NŽ Topoľčianky pripravil.

Majstrovstvá SR v drezúre - Memoriál Dominika Pružinského

Výsledky Majstrovstiev SR v drezúre - Memoriál Dominika Pružinského

Tradičný deň otvorených dverí 2003

1. mája 2003 brány Národného žrebčína prekročilo viac ako 2000 návštevníkov. Prekrásne počasie otvoreniu chovateľskej, športovej a turistickej sezóny skutočne prialo. Po oficiálnom otvorení sezóny, ktorú zahájil Ing. Michal Horný, PhD., riaditeľ NŽ Topoľčianky, š.p. nasledoval bohatý program ukážok jazdeckého umenia v podaní jazdcov, zamestnancov a členov jazdeckého oddielu pri NŽ Topoľčianky, š.p. 

H.I.F. 2003 v NŽ Topoľčianky, š.p.

            V dňoch 21.-23. marca zasadalo v priestoroch NŽ Topoľčianky, š.p. predsedníctvo medzinárodnej organizácie H.I.F. (Hucul International Federation). Táto medzinárodná organizácia, ktorej členom je aj NŽ Topoľčianky od roku 1995, zastrešuje chovateľov húževnatého horského plemena hucul zo 6 krajín . Cieľom organizácie je nepretržité zdokonaľovanie genetickej úrovne huculskej populácie, ktorá bola v roku 1993 zaradená na území Slovenskej republiky medzi chránené plemená koní, tzv. génové rezervy a NŽ Topoľčianky je garantom tohto plemena na území SR.

Vytrvalostné preteky 5.10.2002

Slovenský voltížny pohár 24.8.2002

Výsledky

Shagya

   Po úspešnom otvorení chovateľskej a športovej sezóny 2002 (1. mája 2002) čakala Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. odborná a profesionálna skúška v organizovaní generálnej schôdze Medzinárodnej organizácie chovateľov Shagya – arabských koní (Internationale Shagya Araber Gesellschaft), ktorá sa konala na pôde žrebčína v dňoch 4. – 5. mája. Uvedená organizácia združuje národné chovateľské zväzy Shagya – arabského koňa a štátne žrebčíny na celom svete.

17. generálna schôdza L.I.F a III. medzinárodný chovateľský šampionát lipicanských koní v Topoľčiankach

„Lipican - Kôň kráľov a kráľ koní“ pod týmto mottom sa v dňoch 19. – 21. júla 2002 v Topoľčiankach stretli chovatelia lipicanských koní. V Národnom žrebčíne Topoľčianky, kde sa uskutočnila 17. generálna schôdza Svetovej organizácie zväzu chovateľov lipicanských koní – L.I.F. (Lipizzan International Federation). Na kongrese lipicanov, nad ktorým prevzal záštitu minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš, sa zúčastnilo 50 delegátov z jednotlivých členských krajín L.I.F.

Parkúr

Fotogaléria

Majstrovstvá SR v drezúre - Topoľčianky 2002

V prekrásnom rekonštruovanom jazdeckom areáli Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. sa v dňoch 6. – 7. júla 2002 uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v drezúrnom jazdení. V Topoľčiankach sa stretli jazdci zo Slovenska, Maďarska a Rakúska. Národný žrebčín Topoľčianky jednu z drezúrných súťaží vyhlásil za „Memoriál Dominika Pružinského „,na pamiatku nestora drezúrneho športu a Majstra športu Dominika Pružinského, ktorý by sa práve v tomto mesiaci dožil 81 rokov.

Vozatajstvo

Fotogaléria

Voltíž

Voltíž patrí medzi najmladšie odvetvia jazdeckého športu, ktorá sa podieľa a napomáha jeho rozvoju budovať základňu už od tých najmenších adeptov jazdectva.

Úspešná chovateľská, športová a turistická sezóna Národného žrebčína Topoľčianky

Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky chová v súčasnosti vyše 500 koní štyroch plemien, čím sa radí medzi najvýznamnejšie chovateľské centrá v Európe. Ani jedno zariadenie pre chov koní sa nemôže pochváliť štyrmi čistokrvnými plemenami. Národný žrebčín Topoľčianky chová Slovenského teplokrvníka a tri tradičné plemená: Lipican, Shagya-Arab a Hucul. Uvedené tradičné plemená koní boli v roku 1993 zaradené medzi génové rezervy koní, ktoré sú chránené nie len na území Slovenskej republiky ale aj v zahraničí a z hľadiska zachovania biodiverzity boli zahrnuté aj do chránených plemien v organizácii FAO. V roku 2002 sa na jednotlivých výrobných objektoch Národného žrebčína narodilo 103 žriebät týchto vzácnych zvierat.